دیدار رئیس اتاق بازرگانی اصفهان و استاندار
ارتقاءزیرساخت‌های گردشگری در حوزه حمل و نقل هوایی
لزوم تهیه بسته سیاستی توسعه صنعتی استان
تقدیرشهردار جدید اصفهان از عملکرد اتاق بازرگانی اصفهان
اندازه گیری تنش برای جلوگیری از شکست قطعات
اصلاح ساختار و اخذ تصمیمات سخت لازمه تحول اقتصاد کشور
 

پــورتال‌های اصـــلی

تاریخچه اتاق اصفهان

اتاق بازرگانی اصفهان، میعادگاه تجارت مردان، صنعتگران و معدنکاران اصفهان و بسیاری از کسانی است که در گستره اقتصاد این شهر دیر سال، بی وقفه می کوشند تا پایتخت سر به فخر فلک ستوده صفویان، همچنان بر قله رفیع اقتصاد و صنعت ایران زمین، علم بر افرازد و سروری کند و براعتلای این سرزمین مقدس، بیفزاید.

icons
قوانین اتاق

قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران

icons
تقدیرنامه ها

عکس های شاخه تقدیرنامه ها