آرشیو آرشیواطلاعیه

اولین نشست از سلسله نشست های نقد و بررسی عملکرد دستگاههای اجرایی استان

اتاق بازرگانی اصفهان با همکاری استانداری اصفهان برگزار می نماید:

اولین نشست از سلسله نشست های نقد و بررسی عملکرد دستگاههای اجرایی استان

(16)

نقد و بررسی عملکرد شرکت شهرک‌های صنعتی استان اصفهان

شنبه 18 آبان 1398
بررسی تحلیلی بورس و اوراق بهادار در سال 98 و چشم انداز آینده

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان برگزار می نماید:

بررسی تحلیلی بورس و اوراق بهادار در سال 98 و چشم انداز آینده

(51)

باحضور:
ولید هلالات و مرتضی عباد
تحلیلگران برجسته بورس

شنبه 18 آبان 1398
عمومی

اطلاعیه

عمومی

(23)

سامانه حمایت از فعالین اقتصادی (حامی)

دوشنبه 13 آبان 1398
بنچ مارک

دعوت به همکاری

بنچ مارک

(33)

برون سپاری بخشی از فعالیت های پژوهشی و کارهای مطالعاتی اتاق بازرگانی اصفهان

دوشنبه 13 آبان 1398
جمع آوری و صحه گذاری اطلاعات (تهیه بانک اطلاعاتی)، ارزیابی و پایش تشکل‌های اقتصادی اتاق بازرگانی اصفهان

دعوت به همکاری

جمع آوری و صحه گذاری اطلاعات (تهیه بانک اطلاعاتی)، ارزیابی و پایش تشکل‌های اقتصادی اتاق بازرگانی اصفهان

(22)

برون سپاری بخشی از فعالیت های پژوهشی و کارهای مطالعاتی اتاق بازرگانی اصفهان

دوشنبه 13 آبان 1398
برگزاری اولین رویداد ملی مرکز تخصصی شتاب دهنده صادرات اتاق بازرگانی

ماراتن صادرات

برگزاری اولین رویداد ملی مرکز تخصصی شتاب دهنده صادرات اتاق بازرگانی

(87)

نشست پیش رویداد با محوریت تعیین کالاهای قابلیت دار جهت انجام صادرات با استفاده از ظرفیت اعضای اتاق بازرگانی اصفهان

شنبه 11 آبان 1398
مصوبات پنجمین جلسه کمیته قضایی حمایت از سرمایه گذاری ذیل ستاد استانی پیگیری اجرای سیاست های کلی اقتصادمقاومتی

مصوبات پنجمین جلسه کمیته قضایی حمایت از سرمایه گذاری

مصوبات پنجمین جلسه کمیته قضایی حمایت از سرمایه گذاری ذیل ستاد استانی پیگیری اجرای سیاست های کلی اقتصادمقاومتی

(37)

-

پنجشنبه 9 آبان 1398
آخرین مصوبه قوه قضاییه در خصوص نحوه استفاده از کارن های بازرگانی

ممنوعیت واگذاری کارت های بازرگانی به غیر

آخرین مصوبه قوه قضاییه در خصوص نحوه استفاده از کارن های بازرگانی

(28)

-

پنجشنبه 9 آبان 1398
تصویبنامه هیات وزیران مبنی بر امکان تبدیل شرکت های موضوع ماده 20 قانون تجارت به یکدیگر

تصویبنامه هیات وزیران مبنی بر امکان تبدیل شرکت های موضوع ماده 20 قانون تجارت به یکدیگر

تصویبنامه هیات وزیران مبنی بر امکان تبدیل شرکت های موضوع ماده 20 قانون تجارت به یکدیگر

(49)

تصویبنامه هیات وزیران مبنی بر امکان تبدیل شرکت های موضوع ماده 20 قانون تجارت به یکدیگر

دوشنبه 29 مهر 1398
دریافت مالیات علی الحساب از واردکنندگان کالا به استان ها

اطلاع رسانی در خصوص دریافت مالیات علی الحساب از واردکنندگان کالا به استان ها

دریافت مالیات علی الحساب از واردکنندگان کالا به استان ها

(31)

دریافت مالیات علی الحساب از واردکنندگان کالا به استان ها

دوشنبه 29 مهر 1398