آرشیو اطلاعیه

با شکل گیری سرای نوآوری، حمایت از شرکت‌های دانش بنیان هدفمند شد

پرونده سوم

با شکل گیری سرای نوآوری، حمایت از شرکت‌های دانش بنیان هدفمند شد

(18)

مصاحبه با محمد علی نادی، مشاور معاونت علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

چهارشنبه 30 مهر 1399
دعوت از اتاق اصفهان برای مشارکت در پویش هزار امید

اطلاعیه

دعوت از اتاق اصفهان برای مشارکت در پویش هزار امید

(21)

سه شنبه 29 مهر 1399
درخواست تکمیل اطلاعات در خصوص ارزش پایه کالا در حوزه اوراسیا

اطلاعیه

درخواست تکمیل اطلاعات در خصوص ارزش پایه کالا در حوزه اوراسیا

(465)

سه شنبه 29 مهر 1399
سرا‌ی نوآوری و رشد اتاق بازرگانی اصفهان؛ تسهیل‌گر ارتباط‌ میان دانشگاه و صنعت

پرونده سوم

سرا‌ی نوآوری و رشد اتاق بازرگانی اصفهان؛ تسهیل‌گر ارتباط‌ میان دانشگاه و صنعت

(17)

مصاحبه با محمدرضا جبارزارع، رئیس گروه صنعتی همگام خودرو آسیا

سه شنبه 29 مهر 1399
ایجاد سرای نوآوری گام بزرگی برای اعتماد سازی میان صنعت و دانشگاه است

اطلاعیه

ایجاد سرای نوآوری گام بزرگی برای اعتماد سازی میان صنعت و دانشگاه است

(26)

مصاحبه با آقای دکتر مجتبی ملا احمدی، مدیرعامل شرکت گلریز اصفهان و رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهق

دوشنبه 28 مهر 1399
قرار گرفتن ایران در فهرست دریافت کنندگان تسهیلات روادید الکترونیک قزاقستان

اطلاعیه

قرار گرفتن ایران در فهرست دریافت کنندگان تسهیلات روادید الکترونیک قزاقستان

(33)

دوشنبه 28 مهر 1399
فراخوان احصا مشکلات بانکی ریالی فعالان اقتصادی

اطلاعیه

فراخوان احصا مشکلات بانکی ریالی فعالان اقتصادی

(23)

دوشنبه 28 مهر 1399
همایش مجازی با اتاق بازرگانی PHD هند

اطلاعیه

همایش مجازی با اتاق بازرگانی PHD هند

(64)

پنجشنبه 24 مهر 1399
نمایشگاه صنایع غذایی استانبول ترکیه

اطلاعیه

نمایشگاه صنایع غذایی استانبول ترکیه

(75)

پنجشنبه 24 مهر 1399
مسیر پرواز گرگان به قزاقستان

اطلاعیه

مسیر پرواز گرگان به قزاقستان

(43)

پنجشنبه 24 مهر 1399