آرشیو آرشیواطلاعیه

امکان ثبت کوتاژهای صادرات ریالی از طریق بازارچه های مرزی به سایر کشورها

امکان ثبت کوتاژهای صادرات ریالی از طریق بازارچه های مرزی به سایر کشورها

(35)

اطلاع رسانی در خصوص امکان ثبت کوتاژهای صادرات ریالی از طریق بازارچه های مرزی به سایر کشورها

يکشنبه 17 شهريور 1398
مجمع عمومی موسسین انجمن صادرکنندگان استان اصفهان

مجمع عمومی موسسین انجمن صادرکنندگان استان اصفهان

(45)

اطلاع رسانی در خصوص مجمع عمومی موسسین انجمن صادرکنندگان استان اصفهان

يکشنبه 17 شهريور 1398
نخستین بخش از دوره عمومی آموزش داوری

نخستین بخش از دوره عمومی آموزش داوری

(43)

اطلاع رسانی در خصوص نخستین بخش از دوره عمومی آموزش داوری - مبانی و مفاهیم حقوق و رویه داوری

يکشنبه 17 شهريور 1398
اطلاعیه در خصوص صادرات کمتر از صد هزار یورو

اطلاعیه در خصوص صادرات کمتر از صد هزار یورو

(49)

اطلاع رسانی در خصوص صادرات کمتر از صد هزار یورو

شنبه 16 شهريور 1398
 بازگشایی مجدد سامانه جامع تحارت به منظور ثبت کوتاژهای صادرات ریالی به عراق و افغانستان

بازگشایی مجدد سامانه جامع تحارت به منظور ثبت کوتاژهای صادرات ریالی به عراق و افغانستان

(40)

اطلاع رسانی در خصوص بازگشایی مجدد سامانه جامع تحارت به منظور ثبت کوتاژهای صادرات ریالی به عراق و افغانستان

پنجشنبه 14 شهريور 1398
آیین‌نامه اجرایی تبصره (1) ماده (5) مکرر قانون صدور چک

آیین‌نامه اجرایی تبصره (1) ماده (5) مکرر قانون صدور چک

(26)

اطلاع رسانی در خصوص آیین‌نامه اجرایی تبصره (1) ماده (5) مکرر قانون صدور چک

چهارشنبه 13 شهريور 1398
معرفی پایگاه داده فرصتهای صادراتی

معرفی پایگاه داده فرصتهای صادراتی

(30)

اطلاع رسانی در خصوص معرفی پایگاه داده فرصتهای صادراتی

سه شنبه 12 شهريور 1398
بخشنامه تسویه و تهاتر بدهیهای دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی

بخشنامه تسویه و تهاتر بدهیهای دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی

(19)

اطلاع رسانی بخشنامه تسویه و تهاتر بدهیهای دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی

يکشنبه 10 شهريور 1398
جذب نمایندگان هیأت های حل اختلاف مالیاتی و تشخیص مطالبات تأمین اجتماعی

جذب نمایندگان هیأت های حل اختلاف مالیاتی و تشخیص مطالبات تأمین اجتماعی

(63)

اطلاع رسانی در خصوص جذب نمایندگان هیأت های حل اختلاف مالیاتی و تشخیص مطالبات تأمین اجتماعی

شنبه 9 شهريور 1398
مشارکت در اعزام هیات تجاری و بازاریابی به ژاپن

مشارکت در اعزام هیات تجاری و بازاریابی به ژاپن

(73)

اطلاع رسانی در خصوص مشارکت در اعزام هیات تجاری و بازاریابی به ژاپن

چهارشنبه 16 مرداد 1398