امروز : 8719
ديروز : 7241
ماه : 8719
 
  اعضای هیئت اجرایی
 امیر عباس اسماعیلی - دبیر کل اتاق
تلفن مستقیم : 8 و 36615097-031
فاکس : 36615099-031
محمودرضا اقارب پرست - معاون دبیرکل اتاق

تلفن مستقیم : 36618905-031
 
 مجید اکبری - مدیر امور خدمات بازرگانی
مسئول صدور و تمدید کارت بازرگانی ، صدور فرم A و گواهی مبدآ
تلفن مستقیم : 36612055-031
همراه : 3328 326 0913
 جمشید تقسیمی - مدیر آموزش و پژوهش
مسئول برگزاری کلیه دوره های آموزشی، سمینارها و همایش ها،کارشناس مسائل اقتصادی و تجاری.
تلفن مستقیم : 36618905-031
همراه : 09136019227
غلامرضا رستگاری - مدیر امور مالی
مسئول امور مالی و اداری اتاق
تلفن مستقیم : 36612042-031
 
 سعید ابراهیمی - مدیر امور بین الملل
مسئول هماهنگی هیئت های خارجی، نمایشگاههای خارج از کشور ،بررسی بازارهای هدف.
تلفن مستقیم : 36611467-031
همراه : 7680 113 0913
 فرشته گرگی - مدیر حوزه ریاست
مسئول هماهنگی امور ریاست محترم اتاق.

تلفن مستقیم : 8و36615097-031
 
غلامرضا آقا طاهری - مدیر روابط عمومی و انتشارات
مسئول برقراری کلیه ارتباطات اتاق با رسانه ها و ارگانها ، مدیر اجرائی نشریه و مسئول مسائل مربوط به تبلیغات .
تلفن مستقیم : 36611458-031
همراه : 5121 317 0913
 مدیر فناوری اطلاعات
مسئول اتوماسیون ،شبکه ، سخت افزار و نرم افزارهای اتاق - پرتال اتاق

تلفن مستقیم : 36618905-031
حمیدرضا امیدان - مدیر دبیرخانه امور مشترک کمیسیونها و تشکلهای اقتصادی و دبیر تحریریه نشریه
هماهنگی و برگزاری جلسات کمیسیون ها و کمیته های تخصصی 

   تلفن مستقیم :36651650-031
 
   
 

کلیه حقوق این سایت متعلق به اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی استان اصفهان می باشد.

Powered By :ITShams.ir