آرشیو آرشیواطلاعیه

فهرست اسامی رایزنان بازرگانی

فهرست اسامی رایزنان بازرگانی

(711)

اطلاع رسانی در خصوص فهرست اسامی رایزنان بازرگانی

پنجشنبه 16 فروردين 1397
معرفی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ستاد

معرفی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ستاد

(550)

اطلاع رسانی در خصوص معرفی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ستاد

سه شنبه 14 فروردين 1397
اطلاع رسانی اعزام هیأت تجاری به سرپرستی ریاست اتاق ایران به قبرس

اطلاع رسانی اعزام هیأت تجاری به سرپرستی ریاست اتاق ایران به قبرس

(544)

اعزام هیأت تجاری به سرپرستی ریاست اتاق ایران به قبرس

چهارشنبه 8 فروردين 1397
اطلاع رسانی در خصوص برقراری رمز و و پیام سوئیفت بین بانک ملی الجزایر

اطلاع رسانی در خصوص برقراری رمز و و پیام سوئیفت بین بانک ملی الجزایر

(399)

برقراری رمز و و پیام سوئیفت بین بانک ملی الجزایر

يکشنبه 27 اسفند 1396
در خصوص ممانعت از ثبت سفارش به دلار آمریکا

در خصوص ممانعت از ثبت سفارش به دلار آمریکا

(454)

اطلاع رسانی در خصوص در خصوص ممانعت از ثبت سفارش به دلار آمریکا

شنبه 26 اسفند 1396
عرضه بنگاههای قابل واگذاری

عرضه بنگاههای قابل واگذاری

(605)

اطلاع رسانی در خصوص عرضه بنگاههای قابل واگذاری

چهارشنبه 27 دي 1396
جشنواره امتنان از برترینهای جامعه کار و تولید

جشنواره امتنان از برترینهای جامعه کار و تولید

(574)

اطلاع رسانی در خصوص جشنواره امتنان از برترینهای جامعه کار و تولید

چهارشنبه 13 دي 1396
لیست تخفیفات اعمالی توسط هیات مدیره راه آهن ج.ا.ا

لیست تخفیفات اعمالی توسط هیات مدیره راه آهن ج.ا.ا

(500)

اطلاع رسانی در خصوص لیست تخفیفات اعمالی توسط هیات مدیره راه آهن ج.ا.ا

چهارشنبه 13 دي 1396
اطلاع رسانی آخرین وضعیت روابط بانکی با کشورهای آفریقایی

اطلاع رسانی آخرین وضعیت روابط بانکی با کشورهای آفریقایی

(575)

آخرین وضعیت روابط بانکی با کشورهای آفریقایی

سه شنبه 7 آذر 1396
انتخاب صادرکنندگان برگزیده استانی سال 1396

انتخاب صادرکنندگان برگزیده استانی سال 1396

(768)

-

شنبه 25 شهريور 1396