تاریخ : دوشنبه 10 ارديبهشت 1397
کد 1918

در کمیسیون کشاورزی ،آب و محیط زیست اتاق بازرگانی اصفهان

میز توسعه صادرات تولید شیر کشور در استان راه اندازی شود

رییس کمیسیون کشاورزی ،آب و محیط زیست اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به نقشه راه 4 ساله کمیسیون گفت:در سال 94 تیم سازی ،سال 95 ریل گذاری ،سال 96 فعالیت بر اساس اولویت و در سال 97 جمع بندی فعالیت ها در دستور کار کمسیون است .
حمیدرضا قلمکاری در نخستین جلسه کمیسیون کشاورزی در سال جدید گفت: تکمیل فعالیت ها ،تفاهم نامه ها ،جلسات ،نشست ها و همایش های مشترک و تهیه بولتن سالیانه فعالیت کمیته ها و کمیسیون  از اهم برنامه های سال جاری است . همچنین در خصوص مسائل مربوط به ارز و تاثیر آن بر مشکلات تولید و صادرات متذکر شد.
قلمکاری پیگیری و حمایت از تولید محصولات صادرات محور با هدف خوداتکایی بخش کشاورزی ،ایجاد مرکز توسعه بازار محصولات کشاورزی و کشت فراسرزمینی با تاکید بر تولید محصول سالم ،تقویت ستاد نجات زاینده رود از سراب تا پایاب با هدف مدیریت بهره برداری و استفاده بهینه از آب  از جمله برنامه های کمیسیون طی سه سال گذشته عنوان کرد.
وی تصریح کرد: از ابتدای فعالیت کمیسیون ،کمیته آب 32 جلسه ،مح زیست 19 جلسه ،تولیدات کشاورزی 22 جلسه ،سلامت و امنیت غذایی 16 جلسه ،دانش و تکنولوژی نوین 22 جلسه و بازرگانی و کشت برون مرزی 23 جلسه برگزار کردند.
آب بخش کشاورزی نیست  فقط برای کشاورزی نیست حق آبه محیط زیست است
امین مظفر امینی مشاور کمیسیون کشاورزی در این جلسه با تاکید بر ضرورت تفاهم بین بخش دولتی و بخش خصوصی کشاورزی گفت:همگرایی دولت و بخش خصوصی برای ارتقا جایگاه کشاورزی بیش از هر زمان دیگر لازم است .
عضو هیات علمی دانشگاه  تاکید کرد: اختصاص آب برای بخش کشاورزی به عنوان منبع اصلی محیط  زیست شناخته می شود و نباید تصور شود منابع آبی در  بخش کشاورزی هدر می رود .
کشاورزی بخش مظلوم اقتصاد کشور است
محمد نصراصفهانی عضو کمیسیون در این جلسه گفت:کشاورزی بخش مظلوم اقتصاد کشور است و نیاز به حمایت دولت و بخش خصوصی دارد.
وی به نقش مهم تشکل های این بخش در حمایت از حقوق کشاورزان اشاره کرد و گفت:ایجاد بخش کشاورزی در اتاق بازرگانی و پیگیری سایر تشکل ها می تواند از حقوق کشاورزان  دفاع کنند.
 
وحید دزفولی مسوول کارگروه صادرات در این جلسه خواستار بازنگری در نرخ ارز شد و گفت:نوسانات اخیر ارز بر صادرات و واردات کشور بویژه در بخش کشاورزی تاثیربسزایی داشته است .
محمد صادقی مسول کمیته بازرگانی و کشت فراسرزمینی  کمیسیون در این جلسه گفت:در حال حاضر که رودخانه زاینده رود خشک است بخش کشاورزی چه میزان از آب این رودخانه را مصرف می کند ؟
احمدرضا همتی مسوول کارگروه کشت فرسرزمینی کمیسیون در این جلسه خواستار حمایت دولت از طرح کشت فراسرزمینی اصفهان در اوکراین شد و گفت:تمام مراحل اولیه حضور کشاورزان و سرمایه گذاران این بخش در اوکراین فراهم شده است.
3 هزار و 200 تن شیر در استان اصفهان تولید می شود
عباس زال بیک مسوول کارگروه شیر کمیسیون کشاورزی، آب و محیط زیست در این جلسه گفت تهیه پروتکل افزایش کیفیت شیر و تاثیر مستقیم آن بر تولید با کیفیت این محصول توسط این کارگروه نقش مهمی در تولید شیر با کیفیت داشته که منجر به صادرات شیر خشک از استان به روسیه شده است.
استان اصفهان به عنوان استان نخست تولیدکننده شیر در کشور به شمار می آید و تولید 3 هزار و 200 تن شیر در استان را داراست.
 علی  یوسفی مسوول کمیته آب در این جلسه گفت:مساله آب فراتراز همه مسایل بخش کشاورزی است و در شرایط کنونی باید تصمیمات سختی برای احیای زاینده رود  گرفت.  
غلامرضا اخوان فرید مسوول کمیته سلامت و امنیت غذایی کمیسیون در این جلسه گفت:شاخص های سلامت جزو شاخص های توسعه یافتگی هر کشور شناخته می شود.هزینه کردن در حوزه  سلامت نوعی سرمایه گذاری  در جامعه است.
آلبوم تصاویرمیز توسعه صادرات تولید شیر کشور در استان راه اندازی شود

7
7
6
6
5
5
4
4
3
3
2
2
1
1