گردهمایی کارآفرینان- فروردین ماه ۱۴۰۱ #اصفهانی_توسعه_یافته_و_پایدار #وقف_اصفهان #برای_اصفهانی_زیبا_و_سرزنده #گردهمایی_کارآفرینان
چهارشنبه 7 ارديبهشت 1401