گردهمایی کارآفرینان- فروردین ماه ۱۴۰۱ #وقف_اصفهان #برای_اصفهانی_زیبا_و_سرزنده #گردهمایی_کارآفرینان
سه شنبه 6 ارديبهشت 1401