📌توسعه پایدار اصفهان با اشتراک نخبگان و خبرگان محقق خواهد شد. 📢گردهمایی کارآفرینان- فروردین ماه ۱۴۰۱ #توسعه_پایدار_اصفهان #وقف_اصفهان #برای_اصفهانی_زیبا_و_سرزنده #گردهمایی_کارآفرینان
سه شنبه 30 فروردين 1401