قسمت دوم گوشه ای از بیان مشکلات فعالان اقتصادی و اعضای اتاق بازرگانی اصفهان در حضور رییس کل بانک مرکزی. اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی اصفهان
پنجشنبه 13 شهريور 1399