شورای گفت و گو دولت و بخش خصوصی

تصویب چهار کمیته در ستاد احیای گردشگری استان اصفهان

مشاور عالی رئیس اتاق بازرگانی اصفهان:
خسارت 210 میلیون دلاری کرونا، نشان دهنده ضعف اقتصاد گردشگری ایران است

در نشست آشنایی با پروتکل‌های بهداشتی سفر، ویژه فعالان صنعت گردشگری تاکید شد:
در حال حاضر، مهم‌ترین راه انتشار ویروس کرونا، انتقال از طریق هواست

در نشست هم اندیشی تشکل های حرفه ای گردشگری استان اصفهان تاکید شد:
هم افزایی فعالان حوزه گردشگری با تشکیل کانون گردشگری استان اصفهان

مشاورعالی رئیس اتاق بازرگانی اصفهان خبر داد:
اعطای برند اصفهان به واحدهای صنفی نمونه

-
اتاق بازرگانی اصفهان میزبان هیات گردشگری لهستانی