مطالب مسئولیت های اجتماعی و تشکل ها

با سرمایه گذاری شهرداری و اتاق بازرگانی اصفهان؛
نمایشگاه بین المللی اصفهان آبان ماه امسال بهره برداری می شود

در وبینار « دانش مالی و نهایی کردن بازار سرمایه در جامعه» عنوان شد:
شرایط ناپایدار بورس اقتصاد کشور را آسیب پذیر و مردم را دلسرد می کند/ قوانین و دستورالعمل ها متناسب با انقلاب سرمایه گذاری بازنگری شود

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان:
فرهنگ سازی؛ مهم ترین راهکار کاهش وقوع جرم در کشور است

حمایت اتاق بازرگانی اصفهان در راستای محرومیت زدایی از منطقه بنت سیستان و بلوچستان

در راستای استفاده از ظرفیت مشارکت مردمی برای برطرف شدن معضلات اجتماعی و پیشگيري از وقوع جرايم:
پویش «هر شهروند، یک دیده‌بان» کلید خورد

در جلسه کمیسیون مسئولیت های اجتماعی و تشکل های اتاق بازرگانی اصفهان عنوان شد:
زیرساخت ورود به بورس مناسب نیست/ مردم نسبت به رعایت پروتکل های بهداشتی بی خیال شده اند