مطالب توسعه و بهبود محیط کسب و کار

در جلسه کمیسیون توسعه و بهبود محیط کسب‌و‌کار اتاق بازرگانی اصفهان عنوان شد
اصلاحیه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مخل تولید و جرم‌زا است

در همایش اتاق بازرگانی اصفهان تاکید شد
آمریکای شمالی و لاتین فرصتی بی نظیر برای رشد اقتصادی ایران

در هفدهمین جلسه کمیسیون توسعه و بهبود محیط کسب و کار عنوان شد:
اقتصاد ایران اقتصادی ضد تولید است

در نشست فعالان اقتصادی مستقر در شهرک صنعتی اشترجان تاکید شد:
نقش مهم اجرای کامل قوانین در کاهش مشکلات فعالان اقتصادی اصفهان

در شانزدهمین جلسه کمیسیون توسعه و بهبود محیط کسب و کار مطرح شد:
تغییر نظام انگیزشی شهروندان مهم‌ترین ابزار اجرای طرح‌های موفق درحوزه اشتغال

در جلسه کمیسیون توسعه و بهبود محیط کسب وکارعنوان شد:
اصلاح ساختار و اخذ تصمیمات سخت لازمه تحول اقتصاد کشور