مطالب کشاورزی و محیط زیست

خدمتی دیگر از اتاق بازرگانی اصفهان:
کمک به تامین مالی شرکت های تعطیل و نیمه تعطیل

در جلسه کمیسیون توسعه و بهبود محیط کسب و کار عنوان شد:
حرکتی متناسب با کرونا برای حمایت از فعالان اقتصادی صورت نگرفته است

اقدامی عملی در راستای توسعه اقتصاد کشور:
افتتاح رسمی پنجره واحد فیزیکی شروع کسب و کار استان اصفهان

به منظور بهبود روند فعالیت نمایندگان اتاق در هیات های حل اختلاف مالیاتی صورت می‌گیرد:
تشکیل کمیته نظارت بر عملکرد نمایندگان اتاق در هیات های حل اختلاف

عزم جدی اتاق بازرگانی اصفهان برای کمک به رفع مشکلات حوزه تامین اجتماعی فعالان اقتصادی

در نهمین جلسه کمیسیون توسعه و بهبود محیط کسب و کار اتاق بازرگانی اصفهان عنوان شد:
رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی و تامین اجتماعی فعالان اقتصادی پیش از ورود به ستاد تسهیل