هم افزایی برای توسعه گردشگری فرهنگی در اصفهان
نقد و بررسی لایحه مدیریت تعارض منافع در پنجمین نشست کمیسیون حقوقی و پارلمانی
لزوم قانون گذاری در تخصیص بخشی از درآمد به حوزه مسئولیت اجتماعی /بنگاه‌های اقتصادی دولتی و خصولتی درانجام مسئولیت‌های اجتماعی خود در بحران کرونا تعلل نکنند
اخبار خوش مدیرکل دفتر سرمایه گذاری و تامین مالی وزارت صمت برای صادرکنندگان
گام مهم اتاق بازرگانی اصفهان برای ایجاد شهرک سبز، فناوری و انرژی های تجدیدپذیر
عدم آگاهی از قانون موجب توجیه عدم ایفای تعهدات قانونی نمی شود
 

پرونده سوم
تامین منافع صنعت و دانشگاه با تشکیل سرای نوآوری

مصاحبه با دکتر پیام نجفی، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان

پرونده سوم
با شکل گیری سرای نوآوری، حمایت از شرکت‌های دانش بنیان هدفمند شد

مصاحبه با محمد علی نادی، مشاور معاونت علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

  پــورتال‌های اصـــلی

  تاریخچه اتاق اصفهان

  اتاق بازرگانی اصفهان، میعادگاه تجارت مردان، صنعتگران و معدنکاران اصفهان و بسیاری از کسانی است که در گستره اقتصاد این شهر دیر سال، بی وقفه می کوشند تا پایتخت سر به فخر فلک ستوده صفویان، همچنان بر قله رفیع اقتصاد و صنعت ایران زمین، علم بر افرازد و سروری کند و براعتلای این سرزمین مقدس، بیفزاید.

  icons
  قوانین اتاق

  قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران

  icons
  تقدیرنامه ها

  عکس های شاخه تقدیرنامه ها