تاریخ : چهارشنبه 1 مهر 1394
کد 383

کمیته های شش گانه کمیسیون تجارت اتاق اصفهان برگزار شد

کمیته های شش گانه کمیسیون تجارت اتاق اصفهان برگزار شد
کمیته صادرات ذیل کمیسیون تجارت، خدمات وارتباطات

اولین جلسه کمیته صادرات ذیل کمیسیون تجارت، خدمات وارتباطات در اتاق اصفهان برگزار شد .
به گزارش روابط عمومی اتاق اصفهان ،«مسعود گلشیرازی»رییس کمیسیون تجارت اتاق اصفهان در این جلسه گفت:گام نخست این کمیته این است که اصفهان 1400 را بصورت چشم انداز در این حوزه تعریف کنیم و مزیتهای تولید و صادراتی استان را بشناسیم و گام دوم تعیین برنامه سه ساله برای انجام کارها و رسیدن به اهداف است.
وی افزود: در این کمیته سه کارگروه مدیران بازاریابی و فروش شرکتها ، مدیران صادرات و شرکتهای و مدیریت صادرات و تدارکات خرید و شرکتها تشکیل می شود.
رییس کمیسیون تجارت در بخش دیگری از سخنان خود گفت: بازار عراق بسیار گسترده است و حتی سایر کشورهای منطقه نگاه قابل توجهی به این بازار دارند و باتوجه به اهمیت آن باید در این خصوص چند کارگروه تشکیل دهیم تا بصورت مشخص در این خصوص فعال شوند .

«محمدرضا کشانی» عضو کمیته صادرات اتاق اصفهان در این جلسه گفت: با توجه به شکسته شدن دیوار تحریم انتظار می رود بازرگانان تیم های مذاکره کننده آنها به اصفهان و شهرهای دیگر نیز سفر نمایند که بایستی با برنامه مشخص برای استفاده مطلوب از این گروهها و حتی ارایه اطلاعات جامعه به آنها اقدام نمود.
وی پیشنهاد کرد : در اتاق باید برنامه مشخص داشت و برنامه تجاری حرفه ای تنظیم کرد تا بتوان سرمایه گذاران خارجی را جذب کرد .

«محمد سیاوشی» دیگر عضو کمیته صادرات اتاق اصفهان در این جلسه گفت: عراق بازار خوبی برای ایران محسوب می گردد چرا که زیرساختهای آنها از بین رفته است و ایران می تواند واردات آنها را پوشش کامل دهد. کشورهای چین و ترکیه نیز در تأمین نیازهای عراق بسیار نقش دارند اما ایران با توجه به حضور فعال این دو کشور در حوزه تجارت با این کشور ضعف هایی است و احتیاج به تدوین برنامه برای حضور در این منابع اقتصادی دارد .
در پایان جلسه حمید رضا مومنی به عنوان رییس و بهنام قاضی عسگری نایب رییس و فرزانه صانعی دبیر کمیته معرفی شدند.

کمیته برند تجاری ذیل کمیسیون تجارت، خدمات وارتباطات

اولین جلسه کمیته برند تجاری ذیل کمیسیون تجارت، خدمات وارتباطات در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان تشکیل شد .
«مسعود گلشیرازی»رییس کمیسیون در این جلسه گفت: موضوع برند تجاری در اتاق به صورت جداگانه در این کمیته بررسی می گردد و با جدا شدن از برند شهری حرفه ای تر وتخصصی تر شده است .
وی افزود: هدف کلی ما در این کمیته این است که ابتدا یک هدف میان مدت ایجاد کنیم و به سمت اهدافمان حرکت نماییم هدف کلی رسیدن به اهداف و چشم انداز اصفهان 1400 است ما باید به مسایل و برنامه ریزی ها عمل گرایانه نگاه کنیم تا اصفهان را به جایی برسانیم که برنامه ریزی شده است .
در پایان جلسه مهدی خوروش به عنوان رییس و سید امیرحسین ملکوتی بعنوان دبیر مشخص گردیدند.

کمیته حمل ونقل ذیل کمیسیون تجارت، خدمات وارتباطات

اولین جلسه کمیته حمل و نقل کمیسیون تجارت، خدمات وارتباطات در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان تشکیل گردید.
«فتانه عباس¬زاده» عضو کمیته حمل و نقل در این جلسه گفت:حمل و نقل بین المللی در اصفهان خیلی مشکل دارد و سازو کار مشخصی ندارد و تشکیل یک انجمن صنفی یا این کمیته می¬توان مسایل آنان را پیگیری کند.
«مظفر محمدیان» دیگر عضو کمیته در این جلسه گفت: در اصفهان حمل ونقل ریلی داریم اما برای تجارت داخلی است و در حوزه تجارت خارجی ما ساز و کار حمل و نقلی نداریم.
«عبدالرسول باقری» رییس هیات مدیره کانون حمل و نقل کالا استان اصفهان در این جلسه گفت: در اصفهان شناختی از حمل و نقل بین المللی وجود ندارد و نباید از دولت انتظار داشته باشیم بلکه خودمان سعی کنیم مسایل را حل کنیم و سرمایه گذاری ها و امکانات خودمان را شناسایی کنیم.
در پایان این جلسه عبدالرسول باقری رییس کمیته ،محمد میرانی نایب رییس و فتانه عباس زاده به عنوان دبیر کمیته انتخاب شدند .

کمیته فناوری اطلاعات و ارتباطات ذیل کمیسیون تجارت، خدمات وارتباطات

اولین جلسه کمیته فناوری اطلاعات و ارتباطات ذیل کمیسیون تجارت، خدمات وارتباطات در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان تشکیل شد.
«مسعود گلشیرازی»رییس کمیسیون تجارت اتاق اصفهان در این جلسه گفت: در اصفهان دیگرظرفیت رشد در حوزه صنعت را نداریم و مجبوریم ساز و کارمان را تغییر دهیم و شعله خاموش شده تجارت اصفهان را روشن کنیم .
وی افزود: این کمیته از آنجایی که زیرساختی و توسعه ای است می تواند باعث رشد و توسعه تجارت شود . موضوع تجارت الکترونیک بحث گسترده ای است که حتی قابلیت تبدیل شدن به کمیته را دارد اما می توان با ایجاد کارگروه در کمیته بر اساس نیاز بصورت تخصصی موارد پیگیری گردد و منتج به نتیجه بهتر و موفقیت کمیته شود.
وی از تشکیل سه کارگروه ارتباطات و صادرات نرم افزار، فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیک ذیل کمیته خبر داد.
«مجید کرباسچی»عضو کمیسیون تجارت اتاق اصفهان در این جلسه گفت: در حوزه تجارت الکترونیک بسیاری از افراد هستند که کار می کنند و نقش بسزائی در رشد و توسعه این حوزه دارند که باید از همه توان و پتانسیل های آنها استفاده کرد اما در اصفهان در حوزه ICT توجهی نمی شده است .
در پایان «مجید کرباسچی» به عنوان رییس کمیته ، «حمید غفاری راد» بعنوان نایب رئیس و علی صنایعی بعنوان دبیر کمیته انتخاب گردیدند.
همچنین محمد اطرج به عنوان رییس کارگروه ارتباطات و صادرات نرم افزار ،اردوان غفاری به عنوان رییس کارگروه فناوری اطلاعات و نصیر ضویی به عنوان رییس کارگروه تجارت الکترونیک کمیته انتخاب شدند.

کمیته مالکیت معنوی ذیل کمیسیون تجارت، خدمات وارتباطات

اولین جلسه کمیته مالکیت معنوی کمیسیون تجارت، خدمات وارتباطات در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان تشکیل گردید.
«مسعود کاظمی»عضو کمیسیون تجارت اتاق اصفهان در این جلسه خواستار حضور نماینه ایی از سازمان های مرتبط با مالکیت معنوی شد .
«روشنک امامی» عضو کمیسیون تجارت اتاق در این جلسه گفت: هماهنگی فعالیت¬های این کمیته با فعالیت¬های کمیته برند تجاری می تواند به موفقیت این کمیته منتج شود.
در پایان این جلسه «مسعود کاظمی» به عنوان رییس کمیته ،روشنک امامی به عنوان نایب رییس وعبدالرسول زر به عنوان دبیر کمیسیون معرفی شدند .

کمیته مدیریت واردات و بازرگانی ذیل کمیسیون تجارت، خدمات وارتباطات

اولین جلسه کمیته مدیریت واردات و بازرگانی ذیل کمیسیون تجارت، خدمات وارتباطات در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان تشکیل گردید.
«مسعود گلشیرازی» رییس کمیسیون تجارت، خدمات و ارتباطات اتاق اصفهان در این جلسه گفت: با توجه به مباحث اتحادیه های گمرکی و بازرگانی و اهمیت واردات در دوره پسا تحریم این کمیته نقش بسیار مهمی دارد و در خصوص قلمرو فعالیت کمیته باید قوانین مربوط به واردات و بازرگانی بررسی و قوانین صنفی رفورم گردد اتاق بازرگانی ناچار است وارد مبحث خدمات بازرگانی گردد .

در پایان جلسه عبدالحمید چناری بعنوان رییس ، سید اکبر منتظرین نایب رییس و حسین مهدوی بعنوان دبیر کمیته معرفی گردیدند .

آلبوم تصاویر کمیته های شش گانه کمیسیون تجارت اتاق اصفهان برگزار شد

4
4
3
3
2
2
1
1