تاریخ : يکشنبه 15 شهريور 1394
کد 355

سهل آبادی در نخستین جلسه کمیسیون تجارت اتاق اصفهان مطرح شد؛از حضور هیات تجاری خارجی برای سرمایه گذاری مشترک استفاده کنیم

رییس اتاق بازرگانی اصفهان گفت:اغلب هیات¬‌هایی که تاکنون آمده¬‌اند به دنبال فروش محصولات خود بوده¬‌اند و وظیفه ماست که از پتانسیل آن¬‌ها برای سرمایه‌گذاری واقعی استفاده کنیم.
رییس اتاق بازرگانی اصفهان گفت:اغلب هیات¬‌هایی که تاکنون آمده¬‌اند به دنبال فروش محصولات خود بوده¬‌اند و وظیفه ماست که از پتانسیل آن¬‌ها برای سرمایه‌گذاری واقعی استفاده کنیم.

به گزارش روابط عمومی اتاق اصفهان «سید عبدالوهاب سهل‌آبادی» در نخستین جلسه کمیسیون تجارت، خدمات و ارتباطات اتاق اصفهان با اشاره به موفقیت ایران در توافق با قدرت¬‌های غربی تصریح کرد: امیدواریم از این فرصت به وجود آمده در مسایل تجاری و اقتصادی، اتاق اصفهان سهم خوبی کسب کند و امتیاز اصفهان این بوده که هر هیات تجاری که به داخل کشور می¬‌آید بازدید از اصفهان را در برنامه خود تنظیم کرده است و سوال اینجاست که باید این هیات¬‌ها به کدام سمت هدایت شوند، واردات یا انتقال تکنولوژی.

سهل¬‌آبادی خاطر نشان کرد: خوشبختانه اتاق بازرگانی در شورای گفت و گو، شورای عالی کار و تشکل¬‌هایی نظیر آن قدرت چانه¬‌زنی خوبی پیدا کرده و سعی می¬‌کنیم تصمیمات و مطالبات کمیسیون¬‌ها را در سطح استانی و ملی در این شوراها پیگیری کنیم.

رییس اتاق بازرگانی اصفهان با تعبیر کمیسیون‌¬ها به اتاق فکر افزود: خوشبختانه همه کمیسیون¬‌ها با استقبال بالای فعالان اقتصادی استان همراه شده و در اکثر جلسات با بالای صد نفر عضو مواجه هستیم.

بخش خصوصی بایستی چالاکی خود را بازیابی کند

«مسعود گلشیرازی»رییس کمیسیون تجارت اتاق اصفهان در این جلسه گفت: بخش خصوصی بایستی چالاکی خود را بازیابی کند زیرا ساختار اقتصاد دولتی کار را برای فعالیت آن سخت کرده است.
وی با اشاره به سرفصل¬‌های فعالیت کمیسیون تجارت گفت: صادرات، واردات، ICT، حمل و نقل، گمرک، فناوری اطلاعات و کلیه بخش¬‌های خدماتی همه زیر مجموعه این کمیسیون محسوب می¬‌شوند و سعی کردیم با دعوت از نماینده پژوهشکده دانشگاه اصفهان، ارتباط این کمیسیون با محیط دانشگاهی به خوبی حفظ شود.

وی افزود: در اتاق ایران 19 کمیسیون وجود دارد که 10 کمیسیون آن با کمیسیونی که در آن حضور دارید همپوشانی دارند و این خود بر وظیفه ما می¬‌افزاید تا تلاش کنیم با خلق نوآوری و بحث¬‌های مفید، خوراک کمیسیون¬‌های اتاق ایران را فراهم کنیم که نهایتا خروجی آن به قانون و آیین¬‌نامه لازم الاجرا منجر شود.

گلشیرازی با اشاره به جلسه اخیر دولت و مقام معظم رهبری گفت: در این جلسه مشخص شد اگر توافق مذکور نهایی شود طرف‌های خارجی نگاهی ویژه به بازار 80 میلیونی و بکر ایران خواهند داشت که این نگاه، فرصتی برای بازرگانی و البته تهدیدی برای تولید است و بر عهده ماست که با استفاده از ابزارهای اقتصادی موجود خود را در مقابل این تهدیدات بیمه کنیم.

رییس کمیسیون تجارت همچنین در مورد اقدامات مهم پیش¬روی اتاق نیز گفت: راه¬‌اندازی بندر خشک که در مرحله انتخاب پیمانکار متوقف مانده، تخصیص زمین منطقه ویژه اقتصادی شهرضا، پیگیری کریدور علم و فناوری استان، سند چشم‌انداز فناوری اطلاعات استان و توجه به زیرساخت¬‌های حمل و نقل از جمله اقداماتی است که در این کمیسیون هرچه زودتر باید پیگیری شوند.

آلبوم تصاویرسهل آبادی در نخستین جلسه کمیسیون تجارت اتاق اصفهان مطرح شد؛از حضور هیات تجاری خارجی برای سرمایه گذاری مشترک استفاده کنیم

4
4
3
3
2
2
1
1