تاریخ : پنجشنبه 3 بهمن 1398
کد 2794

به همت کمیسیون مسئولیت های اجتماعی و تشکل های اتاق بازرگانی اصفهان ایجاد شد:

«خشت به خشت» کمپینی برای کمک به سیل زدگان سیستان و بلوچستان

هیات رئیسه کمیسیون مسئولیت های اجتماعی و تشکل های اتاق بازرگانی در راستای حمایت از سیل زدگان سیستان و بلوچستان تشکیل جلسه داد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان در ابتدای این جلسه مجتبی کاروان، نایب رئیس کمیسیون مسئولیت های اجتماعی و تشکل های اتاق بازرگانی اصفهان، عدم وجود بانک اطلاعاتی قوی در حوزه مسئولیت اجتماعی را یک نقطه ضعف در خدمت رسانی دانست . 
وی در ادامه ضمن تبیین ضرورت کمک به سیل زدگان سیستان و بلوچستان، خواستار تشکیل کمپینی به صورت فوری برای یاری رساندن به حادثه دیدگان شد. 
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان همراه سازی فعالان اقتصادی با این نوع کمپین ها را از اهداف کمیسیون مذکور دانست. 
کاروان همچنین بر نحوه کمک رسانی به صورتیکه زیبنده شهر باشد و طراحی یک نقشه ماندگار در این زمینه تاکید کرد. 
امیررضا صفایی، عضو کمیسیون نیز با بیان اینکه موج اول کمک ها بیشتر مربوط به مایحتاج ضروری افراد از جمله غذا و دارو است، پیشنهاد ورود اتاق به موج دوم کمک ها مبنی بر مسایل زیرساختی و زیربنایی را ارایه نمود.