تاریخ : چهارشنبه 2 بهمن 1398
کد 2792

.

سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی در اولویت طرح های استان قرار گرفت

پیرو جلسات کمیسیون معادن اتاق بازرگانی اصفهان با خداداد غریب پور، معاون وزیر صمت و رئیس هیئت عامل ایمیدرو و با توجه به اهمیت ویژه این بخش در ایجاد اشتغال و همچنین اهتمام ویژه سازمان صمت اصفهان، تفاهم نامه ایجاد بازارچه صنعت سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی در جلسه 25 دی ماه به امضا اعضا رسید .
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان براساس این تفاهم نامه ، تامین فضای کسب و کار در این حوزه بر عهده شهرداری اصفهان و هدایت تامین کنندگان ، مالکان معادن سنگ های قیمتی و سرمایه گذاران در صنایع وابسته و کمک به عملیات بازاریابی و بازارسازی در این رشته فعالیت بر عهده اتاق بازرگانی اصفهان قرار گرفت . 
همچنین هیات اجرایی کنسرسیوم سنگ های قیمتی در اسرع وقت نسبت به معرفی اعضا به منظور در اختیار قرار گرفتن غرفه های واگذار شده توسط شهرداری اصفهان اقدام خواهد نمود . 
 
آلبوم تصاویر 1398/11