تاریخ : پنجشنبه 26 دي 1398
کد 2781

درهفتمین جلسه کمیسیون تجارت، خدمات و ارتباطات عنوان شد:

طرحی برای معرفی محصولات تولیدی اصفهان به شبکه بزرگ تری از بازرگانان

در هفتمین جلسه کمیسیون تجارت، خدمات و ارتباطات اتاق بازرگانی اصفهان از ارائه طرح تسهیلگری بازرگانی بین‌المللی به منظور معرفی محصولات تولیدی اصفهان به شبکه بزرگ تری از بازرگانان خبر داده شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان ، رئیس کمیسیون تجارت، خدمات و ارتباطات اتاق بازرگانی اصفهان از تشکیل جلسه‌ای در خصوص رفع مشکلات مربوط به کدهای صوری اقتصادی با حضور رئیس کل دادگستری، استاندار، دادستان و مدیرکل دارایی استان اصفهان در اتاق بازرگانی خبر داد و خواستار طرح مشکلات اعضای کمیسیون در این خصوص شد.
احمد پزنده در ادامه با بیان اینکه به رغم پتانسیل بالای استان اصفهان در کالاهای صادراتی، آمار صادرات مطلوب نیست، یکی از علل این امر را بروکراسی شدید اداری و اجرای 150 درصدی قانون در این استان دانست.
فرشته امینی، نایب رئیس کمیسیون تجارت نیز در این جلسه با بیان اینکه ایران پذیرای سکونت تعداد زیادی از تبعه‌های افغانی، سوری و عراقی است، سهم استان اصفهان را در این خصوص بالا دانست.
وی افزود: از سوی دیگر، این کشورها جزو بزرگ ترین بازارهای محصولات و خدمات ایرانی هستند و بیشترین کالاهای آنها از طریق شبکه بازرگانان محلی، واسطه های مرزی و بروکرها تامین می شود.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی اصفهان در ادامه تصریح کرد: طرح تسهیلگری بازرگانی بین‌المللی به منظور استفاده حداکثری اقتصاد استان از بازار این کشورها و سهم حداکثری در تامین کالا و خدمات و متعاقب آن، پیشنهاد تخصیص میزی به این کشورها در اتاق بازرگانی ارائه شده است.
امینی با بیان اینکه حضور نمایندگان این کشورها در اتاق بازرگانی در ایجاد شناخت کافی از صنعت اصفهان و پتانسیل‌های موجود در این زمینه نقش مهمی دارد، این امر را منجر به معرفی محصولات تولیدی اصفهان به شبکه بزرگ تری از بازرگانان دانست.
در ادامه جلسه، اعضای کمیسیون ایجاد بانک اطلاعاتی قوی از واحدهای تولیدی اصفهان و دسترسی کشورهای همسایه به این اطلاعات را در توسعه روابط با این کشورها و درگیر کردن شرکت‌های کوچک و متوسط به صادرات موثر دانستند.
اعضا همچنین خواستار تشکیل کنسرسیوم صادرات به کشورهای همسایه از جمله سوریه شده، این امر را در افزایش توان رقابتی واحدهای تولیدی مهم ارزیابی کردند.   
 
آلبوم تصاویر هفتمین جلسه تجارت