تاریخ : پنجشنبه 24 مرداد 1398
کد 2563

تجلیل از اتاق اصفهان

تجلیل از اتاق اصفهان به عنوان اتاق پیشرو در حوزه تشکل گرایی
مجتبی کاروان، رییس کمیسیون تشکل ها و مسوولیت های اجتماعی اتاق بازرگانی اصفهان در همایش «تشکلهای اقتصادی راهبران توسعه» که به مناسبت روز ملی تشکلهای اقتصادی با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور، رضا رحمانی وزیر صنعت و جمعی از اعضای تشکلهای اقتصادی برگزار شد، لوح تقدیر اتاق اصفهان را به عنوان اتاق پیشرو در حوزه تشکل گرایی دریافت نمود. به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان در این همایش از پنج اتاق اصفهان، تهران، همدان، مشهد و کرمان تجلیل شد.
 
آلبوم تصاویر b34-5-1398