تاریخ : شنبه 29 تير 1398
کد 2538

تعیین تکلیف تسهیلات حساب ذخیره ارزی

اطلاع رسانی در خصوص تعیین تکلیف تسهیلات حساب ذخیره ارزی