تاریخ : پنجشنبه 6 تير 1398
کد 2505

ضرورت توسعه مسوولیت های اجتماعی در اصفهان

رییس اتاق بازرگانی اصفهان در دومین جلسه کمیسیون مسوولیت های اجتماعی،تشکلها و سرمایه گذاری بر ضرورت توسعه مسوولیت های اجتماعی و مشارکت آحاد جامعه در این زمینه تاکید کرد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان مسعود گلشیرازی، در این جلسه گفت: به رغم اینکه اصفهان از بیشترین خیریه های کشور برخوردار بوده و خیرین زیادی در اصفهان وجوددارند، اما با توجه به عدم  نهادینه شدن این امر نیک، متاسفانه  شاهد مشارکت مطلوب شهروندان در این زمینه نبوده و بنابراین وضعیت مسئولیت های اجتماعی استان چندان مطلوب نیست و باید بستر مشارکت حداکثری همه آحاد جامعه در این زمینه را فراهم نمود. وی در ادامه بر ضرورت تهیه بانک اطلاعاتی سمن ها، خیریه ها و خیرین فعال اقتصادی در استان تاکید کرد. مسوول کمیسیون  مسوولیت های اجتماعی،تشکلها و سرمایه گذاری با اشاره به تصویب قانون عضویت فراگیر اتاق بازرگانی در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مطابق با این قانون هر فعال اقتصادی برای آغاز فعالیت های خودملزم به عضویت در اتاق بازرگانی بوده و عضویت در اتاق، دیگر اختیاری نخواهد بود.  گلشیرازی تایید این قانون توسط شورای نگهبان و اجرایی شدن آن را اتفاق بزرگی برای اتاق های بازرگانی کشور دانست و افزود: در صورت اجرایی شدن قانون فوق الذکر اعضای اتاق بازرگانی افزایش یافته و با مدیریت مناسب این ظرفیت شاهد سینرژی بالایی برای فعالیت اتاق خواهیم بود.  گلشیرازی در ادامه تاکید کرد: اتاق بازرگانی حامی تشکل های فعال در زمینه بهبود کسب و کار اعضاء بوده و تمامی پتانسیلهای موجود خود را در راستای بهبود اقتصاد شهری بکار خواهد گرفت. وی درپایان سخنان خود گفت: امروز به مدد وجود استاندار محترم و مدیران لایق، دلسوز و متعهد شرایط و فرصت خوبی برای پیگیری معضلات و مشکلات فعالین اقتصادی فراهم شده که بایستی از این پتانسیل به نحوه مطلوب بهره مند شد.مجتبی کاروان،  عضو تیم مدیریتی کمیسیون نیز در این جلسه با بیان اینکه امروزه تامین مالی از طریق بورس یکی از مهمترین روشهای تامین مالی شرکت ها در کشورهای توسعه یافته است؛ بر کمک به آشنایی  شرکت های بخش خصوصی اصفهان با امکانات موجود و توسعه تامین مالی شرکت ها از بورس تاکید کرد. وی رشد نقدینگی را یکی از مهمترین موتورهای تشدید تورم در کشور دانست و افزود: با ساماندهی فضای بورس و جذب حجم قابل توجهی از نقدینگی های سرگردان در این بخش و انتقال آن به بخش های تولیدی و صنعتی می توان شاهد سامان دهی و کنترل نقدینگی و متعاقب آن تورم کشور بود.زهره کفعمی، دبیر این کمیسیون نیز در آغاز این جلسه با ارائه گزارشی از فعالیت کارگروه های سرمایه گذاری، تامین مالی و بورس، تشکل ها، سمن ها و کارگروه مسوولیت اجتماعی این کمیسیون در هفته های گذشته با حضور حداکثری اعضا در جلسات متعدد؛ به تشریح مصوبه های این کارگروه ها جهت بررسی و تصویب در کمیسیون پرداخت.
 
 
آلبوم تصاویر b18-4-1398