تاریخ : پنجشنبه 9 خرداد 1398
کد 2490

در نخستین جلسه کمیته پیگیری آمار و اطلاعات تحلیلی اتاق بازرگانی اصفهان مطرح شد؛

راه اندازی سامانه آمار و اطلاعات یکپارچه استان اصفهان مورد تاکید قرار گرفت

نخستین جلسه کمیته پیگیری آمار و اطلاعات تحلیلی مورد نیاز فعالان اقتصادی با حضور کارشناسان بخش آمار دستگاه های دولتی در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، بهنام  ابراهیمی مدیر بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی اصفهان در این جلسه گفت: ایجاد سامانه آمار و اطلاعات یکپارچه استان می تواند بخش خصوصی و بخش دولتی را در اتخاذ تصمیمات مبتنی بر واقعیت در بخش های مختلف کمک کند.
وی اضافه کرد: این سامانه می تواند آمار تولید،صادرات و واردات استان را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و سیاست های بخش خصوصی و دولتی را بر اساس واقعیات  آماری تدوین شود.
محمدرضا لعلی معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان در این  جلسه گفت:سامانه یکپارچه آماری استان اصفهان به همت سازمان مدیریت و برنامه ریزی و با همکاری سازمان ها و دستگاه های دولتی در دست جمع آوری اطلاعات است.
وی هدف از راه اندازی این سامانه را جمع آوری داده های آماری و تبدیل آن به شاخص ها  عنوان کرد و گفت:آمارهای متعدد در سطح استان جمع آوری می شود و  بایستی این آمار ها کاربری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.
وی خواستار تعامل سازمان های دولتی و حاکمیتی و همچنین بخش خصوصی برای جمع اوری داده ها شد و گفت:سامانه یکپارچه می تواند در اختیار کاربران بر اساس دسترسی ها مصوب شود تا از آمار جمع اوری شده استفاده کنند.   
مهدی داستانی رییس گروه اقتصادی دفتر اقتصادی استانداری اصفهان در این جلسه گفت:سالانه آماری  همیشه دو سال دیرتر منتشر می شود و نیاز است که آمار استان به روز در اختیار تصمیم گیران قرار گیرد.
وی اظهار داشت:چنانچه آمار دقیقی از شرایط کنونی داشته باشیم چالش ها را بهتر می تواند مدیریت کرد .به عنوان مثال آمارگیری از میزان تولید محصولات غذایی و  میزان مصرف استان می تواند از بروز بحران های کمبود کالا جلوگیری کند.    
جعفر صالحی معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری  استان اصفهان در این جلسه گفت :آمار دقیقی از صادرات صنایع دستی استان نداریم زیرا بخشی از صادرات به صورت کیفی انجام می شود.
وی خواستار ارایه مشوق برای صادرکنندگان صنایع دستی با هدف ارایه آمار صادراتی شد.
 حمیده آقاسی رییس اداره برنامه ریزی ،آمار و اطلاعات  سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان اصفهان در این جلسه از  ارایه نشدن وضعیت واحدهای صنعتی دارای  پروانه بهره برداری به این سازمان انتقاد کرد و گفت:واحدهای صنعتی که ورشکسته یا تعطیل می شوند به سازمان صدور مجوز اطلاع  نمی دهند و این موضوع چالشی  برای ارایه آمار دقیق واحدهای صنعتی است.  
امیر حسین زمانی در این جلسه گفت:بر اساس مصوبه شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی استان اصفهان و قانون بهبود محیط کسب و کار، ارایه آمار و اطلاعات برای توسعه کسب و کار استان مورد تاکید است.  
 
 
آلبوم تصاویرراه اندازی سامانه آمار و اطلاعات یکپارچه استان اصفهان مورد تاکید قرار گرفت

5
5
4
4
3
3
2
2
1
1