تاریخ : دوشنبه 17 دي 1397
کد 2304

بازدید اعضای کمیسیون تشکلهای اتاق بازرگانی از محل احداث ساختمان تشکلهای اقتصادی و نمایشگاه بزرگ اصفهان

اعضای کمیسیون تشکلهای اتاق بازرگانی از محل احداث ساختمان تشکلهای اقتصادی و نمایشگاه بزرگ اصفهان بازدید بعمل آوردند.
در این بازدید که جمعی از مدیران و اعضای هیات مدیره تشکل های اقتصادی استان حضور داشتند، اعرابی دبیر کمیسیون تشکلهای  اتاق بازرگانی به ارایه گزارشی در موضوع این ساختمان پرداخت.
گفتنی است ساختمان تشکلهای اقتصادی استان اصفهان در زمینی به وسعت  یک هزار متر مربع با زیربنای 3 هزار و 600 متر مربع  در 5 طبقه در سایت اداری شهید کشوری اصفهان (خیابان آبشار سوم) پیش بینی شده است.
اقادمات طراحی ،اخذ مجوزهای قانونی و صدور پروانه ساخت آن توسط اتاق بازرگانی انجام گردید است و پروانه ساختمان آن  به زودی صادر می شود .
این زمین از سوی اتاق بازرگانی اصفهان خریداری شده و مقرر است  در اختیار  تشکلهای اقتصادی  استان  اصفهان قرار گیرد.
همچنین اعضای کمیسیون تشکلهای اتاق بازرگانی اصفهان از پروژه ساخت نمایشگاه بزرگ اصفهان بازدید بعمل آورد.در این بازدید گزارشی از مراحل مختلف ساخت این پروژه زیرساختی اقتصاد استان  توسط مهندس حسینی مدیر پروژه ارایه شد.
پروژه نمایشگاه بین المللی اصفهان در کمربندی شرق اصفهان در فضایی به مساحت ۴۷ هکتار در دست اجرا و پیش بینی شده است که سال آینده به بهره برداری برسد.
آلبوم تصاویربازدید اعضای کمیسیون تشکلهای اتاق بازرگانی از محل احداث ساختمان تشکلهای اقتصادی و نمایشگاه بزرگ اصفهان

6
6
5
5
4
4
3
3
2
2
1
1