تاریخ : شنبه 24 آذر 1397
کد 2281

رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی اصفهان:

پیچیدگی ها در اقتصاد ایران بسیار زیاد شده است/ عبده تبریزی :تا پایان سال ارز حدود 12 تا 14 هزار تومان نوسان دارد

رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی اصفهان گفت:پیچیدگی ها در اقتصاد ایران بسیار زیاد شده و پیش بینی برای فعالان اقتصادی و اقتصاددانان سخت تر شده است .
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان،بهرام سبحانی در نشست مشترک کمیسیون صنایع و کمیسیون بهبود محیط کسب و کار اتاق بازرگانی اصفهان تصریح کرد:پارامترهای متعدد فضای متلاطم در اقتصاد ایجاد کرده و پیش بینی های  اقتصاددانان را برهم زده است.
وی تصریح کرد: فضای کسب و کار  برای فعالان اقتصادی سراب گونه است و در چنین شرایطی باید ثبات و آرامش را به اقتصاد بازگرداند تا تولیدکنندگان با امید به آینده به تولید بپردازند.
سبحانی تحلیل فضای کسب وکار را یکی از مهمترین رکن تصمیم گیری  فعالان اقتصادی برشمرد و گفت:قابلیت پیش بینی آینده می تواند به فعالان اقتصادی کمک کند .
  حسین عبده تبریزی اقتصاددان در این نشست گفت: تحریم ها شرایط را برای فعالان اقتصادی سخت تر کرده ولی ایجاد خط اعتباری با اروپا و سایر کشورها می تواند آسیب  این تحریم ها  را  کاهش دهد .
وی رشد  نقدینگی در ایران سالانه 20 درصد  برشمرد و گفت:مهمترین عامل تاثیرگذار در اقتصاد ایران افزایش سالانه نقدینگی است .
وی نبود کارگزار بانکی در سایر کشورها  یکی از چالش های شبکه بانکی کشور است و افزود:استفاده از ظرفیت بانک های محلی و مناطق آزاد اقتصادی می تواند به نقل و انتقال مالی کمک کند.   
عبده تبریزی تصریح کرد:بانک ها با شتاب بسیاری پول خلق کردند و سود ابرازی آنان  به طور عمده  موهومی است و این در حالی است .
 وی تصریح کرد:افزایش پایه پولی ناشی از بدهی بانک ها به بانک مرکزی بوده است  و ورشکستگی برخی از مووسسات مالی و اعتباری است.
وی افزود:بخش خصوصی در مذاکره باشتا پایان سال ارز حدود 12 تا 14 هزار تومان نوسان دارد . در سال آینده بین 12 تا 15 هزار تومان است .
آلبوم تصاویرپیچیدگی ها در اقتصاد ایران بسیار زیاد شده است/ عبده تبریزی :تا پایان سال ارز حدود 12 تا 14 هزار تومان نوسان دارد

4
4
3
3
2
2
1
1