تاریخ : يکشنبه 18 آذر 1397
کد 2274

رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی اصفهان:

سبحاني: اقتصاد ايران متلاطم است/ پيش بيني آينده بسيار مشكل به نظر مي رسد.

رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی اصفهان گفت:پیچیدگی هاي اقتصاد ایران بسیار زیاد شده است و اين مساله پیش بینی برای فعالان اقتصادی و اقتصاددانان را سخت تر كرده است .
روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، دكتر بهرام سبحانی در نشست مشترک کمیسیون هاي صنایع وبهبود محیط کسب و کار اين اتاق تصریح کرد:پارامترهای متعددي باعث  ايجاد فضای متلاطم در اقتصاد شده اند و اين مساله پیش بینی های اقتصاددانان را برهم زده است.
وی تصریح کرد: فضای کسب و کار برای فعالان اقتصادی سراب گونه است و در چنین شرایطی باید ثبات و آرامش را به اقتصاد بازگرداند تا تولیدکنندگان با امید به آینده به تولید بپردازند.
سبحانی تحلیل فضای کسب وکار را یکی از مهمترین اركان تصمیم گیری فعالان اقتصادی بيان كرد و گفت:قابلیت پیش بینی آینده می تواند به فعالان اقتصادی کمک کند .
 دكترحسین عبده تبریزی نيز در این نشست گفت: تحریم ها شرایط را برای فعالان اقتصادی سخت تر کرده ولی ایجاد خط اعتباری با اروپا و سایر کشورها می تواند آسیب این تحریم ها راکاهش دهد .
وی رشد نقدینگی در ایران را سالانه ٢٠ درصد اعلام كرد و گفت:مهمترین عامل تاثیرگذار در اقتصاد ایران افزایش سالانه نقدینگی است .
وی ادامه داد: نبود کارگزار بانکی در سایر کشورها  یکی از چالش های شبکه بانکی کشور است و افزود:استفاده از ظرفیت بانک های محلی و مناطق آزاد اقتصادی می تواند به نقل و انتقال مالی کمک کند.   
عبده تبریزی تصریح کرد:بانک ها با شتاب بسیاری پول خلق کردند و سود ابرازی آنان به طور عمده، موهومی است.
 وی تصریح کرد:افزایش پایه پول ، ناشی از بدهی بانک ها به بانک مرکزی بوده است و اين روند باعث ورشکستگی برخی از موسسات مالی و اعتباری شده است.
وی افزود:نرخ دلار تا پایان سال حدود ١٢ تا ١٤ هزار تومان خواهد بود و در سال آینده نيز پيش بیني ١٢ تا ١٥ هزار تومان است .
آلبوم تصاویرسبحاني: اقتصاد ايران متلاطم است/ پيش بيني آينده بسيار مشكل به نظر مي رسد.

3
3
2
2
1
1