تاریخ : سه شنبه 13 آذر 1397
کد 2263

در کمیته مالیاتی اتاق بازرگانی اصفهان مطرح شد؛

یکی از چالش های پول شویی در استان اصفهان استفاده از حساب های بانکی متعلق به شخص دیگری است/تعدد قوانین فعالان اقتصادی را سردرگم ساخته است

سیزدهمین جلسه کمیته مالیاتی اتاق بازرگانی اصفهان با حضور معاون هیات های حل اختلاف اداره کل مالیاتی استان اصفهان و نمایندگان اتاق در هیات های حل اختلاف در تالار هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد.
محمد اطرج نماینده اتاق بازرگانی  در هیات های حل اختلاف مالیاتی استان اصفهان در این جلسه خواستار تسریع رسیدگی به پرونده های واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی شناخته شده شد و افزود:تسریع در این پرونده ها باعث تسهیل فعالیت بنگاه تولیدی و کاهش چالش های مدیران بنگاه می شود.
وی افزود: ارایه جزییات گزارش های قرار بررسی پرونده های مالیاتی  می تواند اعضای هیات حل اختلاف را در اعلام نظر نهایی کمک کند.  
محمد مهدی زاهدی معاون مدیرکل در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان به فعالان اقتصادی پیشنهاد کرد که از مشاوران متخصص استفاده کنند تا به اشتباه راهنمایی  نشوند .
 وی اضافه کرد: فعال اقتصادی مکلف و موظف است که رویدادهای مالی را ثبت کند و صورت های مالی را منطبق با استانداردهای حسابداری تنظیم کند.
وی تاکید کرد:هیات های حل اختلاف تا زمانی که قانع نشوند به صدور رای اقدام نمی کنند و در این راستا از مودیانی که پرونده مالیاتی انان در هیات ها در دست بررسی است تقاضا داریم که مستندات خود را به موقع ارایه کنند تا حقی ضایع نگردد.
وی  از تشکیل کارگروه پول شویی در اداره کل مالیاتی استان اصفهان خبر داد و گفت:یکی از چالش های پول شویی در استان اصفهان استفاده از حساب های بانکی متعلق به شخص دیگری است که از طریق آن اقدام به جابه جایی وجوه نقد می کنند.
رضا شجاعی نماینده اتاق بازرگانی در هیات های حل اختلاف مالیاتی تصریح کرد:یک تولید کننده  با 8 هزار و 500 ماده قانونی در فعالیت های اقتصادی روبروست که بیش از 3 هزار بخش نامه ،آیین نامه و مصوبه را نیز شامل می شود .
وی با انتقاد از رویکرد تولید قانون در مجلس شورای اسلامی گفت:کشورهای توسعه یافته در حال حذف قوانین   متناظرند و در این راستا توانسته اند سهولت کسب و کار را برای فعالان اقتصادی ایجاد کنند.
وی تعدد قوانین را عامل کاهش توان فعالان اقتصادی در عرصه تولید برشمرد و گفت:فعال اقتصادی نباید در راهرو سازمان های دولتی گرفتار بخش نامه و قوانین شود.
رضا صنعتی زاده دیگر نماینده اتاق بازرگانی اصفهان در هیات های حل  اختلاف مالیاتی در این جلسه خواستار شفاف سازی مالیات سازمان های دولتی و غیردولتی شد .
آلبوم تصاویریکی از چالش های پول شویی در استان اصفهان استفاده از حساب های بانکی متعلق به شخص دیگری است/تعدد قوانین فعالان اقتصادی را سردرگم ساخته است

5
5
4
4
3
3
2
2
1
1