تاریخ : پنجشنبه 1 آذر 1397
کد 2231

دوره اصول جهانی بازاریابی و تحلیل بازار ویژه اعضاء انجمن صنعت پخش اصفهان برگزار شد

اتاق بازرگانی اصفهان در پی برگزاری سلسله دوره های آموزشی ویژه تشکل های عضو اتاق، اقدام به برگزاری دوره اصول جهانی بازاریابی و تحلیل بازار برای اعضاء انجمن صنعت پخش اصفهان نمود.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان وحیدخدری کیا، مدرس بین المللی دوره های فوق تخصصی فروش و بازاریابی در این دوره مقصود از بازارشناسی را رصد، بررسی، شناخت، تحلیل و پیش بینی رفتارها، کنش ها و واکنش های بازار در مقابل افزایش قیمت، محصولات جدید و جایگزین، کسر موجودی و... دانست و افزود: در صورت آگاهی از نحوه بازارشناسی در هر حوزه ای می توان به تحلیل بازار پرداخت. وی مقصود از رصد را توجه به مشتری، تغییرات بازار و آگاهی از اخبار در جریان و منظور از بررسی را مطالعات و تحقیقات بازار بیان کرد. کیا  پس از شناسایی بازار، توجه ویژه به مشتری و در مرحله بعد شناخت رقبا را از گام های مهم بازارشناسی عنوان و تصریح کرد: برای شناسایی اندازه بازار لازم است ارزش مالی وحجم بازارشناسایی شود. مشاور مدیریت، برندینگ و مارکتینگ در ادامه گفت: برای شناختن شرایط فردی مشتریان سطح تمکن مالی، سطح تحصیلات، تعداد خانوار و... دارای اهمیت است. مدرس این دوره تصریح کرد: آشنایی با علم بازارشناسی، شناخت اصول بازار، آگاهی از بازارشناسی تحلیلی و تحقیقی، شناخت رفتار مصرف کننده و شناسایی موج های بازارجزو ساختارشناسی بازار هستند. کیا بازارشناسی تحلیلی راپیش بینی آینده بر اساس شرایط موجود و بازار شناسی تحقیقی را نیزتصمیم گیری آینده بازار بر اساس سوابق گذشته دانست. مدرس بین المللی دوره های فوق تخصصی فروش تاکید کرد: ساختارشناسی بازار، نیازسنجی و تحقیقات بازار، انتخاب، انبارش و خرید محصول همچنین بازاریابی و فروش محصولات و ارتباطات مالی از اجزاء بازارشناسی می باشند. گفتنی است اصول تخصصی شناخت بازار و بازارهای پرکشش، اصول سهم بازار، شناخت الگوهای رفتاری و خرید مشتری، اصول تخصصی آنالیز و تحلیل شرایط و موقعیت های بازار، بازاریابی بخش بندی شده و... از جمله سرفصل های ارایه شده در این دوره بود.
 
آلبوم تصاویردوره اصول جهانی بازاریابی و تحلیل بازار ویژه اعضاء انجمن صنعت پخش اصفهان برگزار شد

3
3
2
2
1
1