تاریخ : شنبه 26 آبان 1397
کد 2223

در دومین جلسه هم اندیشی استادان دانشگاه و کمیسیون تجارت و سرمایه گذاری اتاق بازرگانی اصفهان مطرح شد؛

دانشگاه با همکاری صنعت راه های برون رفت از تحریم در بخش مضیقه ازری،حفظ صادرات ،تامین مالی و حمل و نقل مشخص می کنند

دومین جلسه هم اندیشی برگزاری پانل ششمین همایش ملی تعامل صنعت و دانشگاه از دیدگاه تجاری و سرمایه گذاری در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد .
مسعود گلشیرازی رییس کمیسیون تجارت ؛خدمات و ارتباطات اتاق بازرگانی اصفهان در این جلسه گفت:بدون ارتباط صنعت و دانشگاه نمی توان به نتایج موفقی در موولفه های اقتصادی دست پیدا کنیم .
وی تصریح کرد:برای بنگاه اقتصادی ارزش اقتصادی پروژه اهمیت دارد و رابطه با دانشگاه بایستی برای این بنگاه ها  ارزش آفرینی کند .
 عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به تدریس چنددهه تئوری های مدیریت در دانشگاه ها گفت:آیا با تئوری های مدیریتی جنگ جهانی دوم می توان بنگاه های امروز را در اختیار جوانان دانش آموخته  دانشگاه ها قرار داد؟
وی به روز شدن دانشگاه ها و انتقال مفاهیم روز به بنگاه های اقتصادی را  عامل تقویت ارتباط دانشگاه و صنعت برشمرد و گفت:به عنوان مثال دانشگاه ها در شرایط  کنونی تحریم های اقتصادی چه راهکاری برای حفظ صادرات بنگاه های اقتصادی دارند؟
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت:بازنشستگان سازمان های دولتی بهترین سرمایه برای بخش خصوصی است زیرا بخش خصوصی نمی تواند هزینه آموزش  نیروی انسانی را طی چند سال پرداخت کند و بازنشستگان به عنوان نیروی آموزش دیده مجرب می توانند به پویای بنگاهها کمک کند.  
دانشگاه ها به نقد موانع کسب و کار بپردازند
محمد واعظ عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان  در این جلسه  خواستار نقد سازنده دانشگاه از موانع پیش روی کسب و کار واحدهای صنعتی شد و گفت:به عنوان مثال نقد قانون مالیات و  امثال آن می تواند به تقویت رابطه صنعت و دانشگاه کمک کند.
وی خواستار رسیدن به خط مشی مشخص بین صنعت و دانشگاه شد و گفت: تعیین چارچوب برای روابط دانشگاه و صنعت و الزام هر دو بخش می تواند به نتایج اثرگذاری منجر شود.
دانشگاه های ایران  از دانش روز  فاصله گرفتند
آرش شاهین عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان در این جلسه گفت:برای ایجاد تعامل صنعت و دانشگاه بایستی شاخص عملکرد تعریف کرد زیرا هر آنچه که می توان اندازه گرفت می توان توسعه داد.
وی گونه شناسی نوع ارتباط صنعت و دانشگاه و تفکیک بین واحدهای بزرگ و بنگاه ای کوچک و متوسط  (SME)  را مهم ارزیابی کرد و گفت:سطح شناسی هر کدام از گونه ها و تشکیل اتاق فکر مشترک می تواند به نزدیک شدن صنعت و دانشگاه به صورت تخصصی کمک کند.
وی الگوبرداری  آگاهانه (BENCH Mark) از روابط دانشگاه های پیشرو و واحدهای صنعتی کشورهای توسعه یافته را پیشنهاد کرد و گفت:آسیب شناسی از روابط موجود صنعت و دانشگاه های ایران می تواند به نتیجه ای در این همایش برسد.  
شاهین در بخش دیگری از سخنان خود گفت:کشوری می تواند موفق عمل کند که درهای کشورش برای جذب  دانش و سرمایه های خارجی  باز باشدو متاسفانه درهای دانشگاه های ایران به روی دانش روز بسته است به عنوان مثال کتابخانه های دانشگاه ها  به عنوان منبع  اطلاعات و دانش نه به روز است و نه برای دانش پژوهان باز .
از  روش های جدید صادراتی مثل فرانچایز  بهره بگیریم
آذر نوش  انصاری عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان در این جلسه گفت: در خصوص راهکارهای عملیاتی همکاری و دانشگاه با توجه به مساله عدم اعتماد حاکم در صنعت به دانشگاه و اینکه لزوما دانش کاربردی ارائه نمی شود و مسائل صنعت را به خوبی نمی تواند حل کند پیشنهاد می شود ابتدا نقاط قوت دانشگاه که برای صنعتگران و صاحبان کسب و کار جذاب و قابل قبول است شناسایی شود.
وی افزود: در خصوص مهارت آموزی دانشجویان در زمینه های بازرگانی که می تواند زمینه ساز علمی شدن فرایندهای صادراتی شود سازکارهای مناسب برای جذب کارآموز در بخش­های تجارت خارجی یا بازرگانی شرکتها مشخص شود و در خصوص مباحثی مانند حقوق بازرگانی خارجی و دستیابی به اطلاعات بازارهای کشور خارجی (مانند شناسایی پایگاه ها و سایت های اطلاعات تحقیقات بازاریابی)و روش های جدید صادراتی مثل فرانچایز که نیاز به دانش روز دارد نقش مشاوره ای و نوع همکاری با صنعت مشخصا تعریف و برنامه ریزی شود.
شورای مشاورین اقتصادی با حضور دانشگاهیان و فعالان کسب و کار تشکیل شود
صادقی همدانی فعال اقتصادی و دانش آموخته اقتصاد دانشگاه اصفهان در این جلسه گفت: تشکیل شورای مشاورین اقتصادی متشکل از تعداد معینی از اساتید دانشگاه و فعالان کسب و کار،طراحی مکانیزم انتقال پولی در دوره ی پساتحریم های ایالات متحده جهت ایجاد امکان همکاری های بانکی با کشورهای حوزه یورو و قدرت های اقتصادی حوزه ی شرق می تواند از محورهای برگزاری این همایش باشد.
وی تصریح کرد: بررسی رژیم های ارزی اقتصاد ایران و ارائه پیشنهادات تخصصی متناسب با شرایط صنعتی و ساختار اقتصادی ایران،بررسی راهکارهای سخت افزاری-نرم افزاری توسعه گمرکی استان اصفهان،بررسی راهکاری برون رفت از بحران بانکی کشور،بررسی روش های نوین تأمین مالی جهت رفع معضلات سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی و بررسی راهکاری توسعه بازارهای مالی و تأمین نقدینگی بخش خصوصی و نقد علمی مستمر و لحظه ای عملکرد اقتصادی دولت ها از دیگر محورهای این همایش می تواند باشد.
ششمین همایش ملی تعامل صنعت و دانشگاه 30 آبان و یک آذر در اتاق بازرگانی اصفهان  برگزار می شود.
آلبوم تصاویردانشگاه با همکاری صنعت راه های برون رفت از تحریم در بخش مضیقه ازری،حفظ صادرات ،تامین مالی و حمل و نقل مشخص می کنند

6
6
5
5
4
4
3
3
2
2
1
1