تاریخ : دوشنبه 19 شهريور 1397
کد 2112

پاسخ فولاد مبارکه در مورد شايعه تغییرات مدیریتی:

شرکت فولاد مبارکه مشمول قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان نمی‌باشد

در پاسخ به خبر کذب منتشر شده در خصوص احتمال تغییر در مدیریت فولاد مبارکه ، روابط عمومي اين مجتمع مواردی را اعلام كرد:
در بيانيه روابط عمومي فولاد مباركه آمده است:جناب آقای دکتر سبحانی در روزهای اخیر پرکارترین دوران مدیریتی خود را طی میکنند. تعامل با دستگاه‌های اجرایی نظیر وزارت صمت و تدبیر وضعیت تولیدی و اقتصادی شرکت در سخت‌ترین دوران جنگ اقتصادی و مقابله با زیاده‌خواهی برخی افراد از صنعت فولاد از مهم‌ترین بخشهای فعالیت‌ ایشان و همکاران ایشان است.
در شرایط خطیر کنونی که اغلب بخشهای صنعت و اقتصاد با مشکلات متعددی دست به گریبان هستند، انتشار شایعه با هدف تضعیف بنیان مدیریتی در بزرگترین و موفق‌ترین بنگاه اقتصادی کشور مشکوک و قابل پیگیری است. قطعا حضور جناب آقای دکتر سبحانی با بالاترین خدمات در سطح ملی و استانی به عنوان یکی از برترین مدیران کشور فرصتی مغتنم و موجب استمرار توفیقات صنعت کشور و فولاد مبارکه در این دوران سخت است. ضمنا با توجه به ترکیب سهامداری شرکت فولاد مبارکه، این شرکت مشمول قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان نمی‌باشد.