تاریخ : يکشنبه 4 شهريور 1397
کد 2090

مدير عامل فولاد مباركه تشريح كرد:

ابزار ايران در جنگ تجاري فولاد

شرایط فعلی بازار فولاد و جنگ تجاری که آمریکا آغاز کرده سبب اقدام متقابل کشورها شده و در این شرایط تعرفه ابزاری برای مقابله با تهدید واردات است.
دکتر بهرام سبحانی در گفت و گو با  چیلان  درباره تاثیر جنگ تجاری آمریکا و متحدانش بر صنعت فولاد جهان گفت: تعرفه هایی که آمریکا بر روی واردات فولاد وضع کرده سبب اقدام متقابل کشورها علیه این کشور شد.
وی افزود: همین امر سبب شد محصولات فولادی که تا پیش از این به بازار آمریکا صادر می شد با مانعی مواجه شده و در نتیجه راهی بازارهایی شود که سد تعرفه در آنها کوتاه تر است.
سبحانی خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی هر کشوری برای حفظ منافع و محافظت از تولیدات داخلی خود تلاش می کند با اقدامات و وضع تعرفه های مناسب جلوی این تهدیدات و واردات بی رویه را بگیرد.
مدیرعامل فولاد مبارکه اصفهان در ادامه عنوان کرد: در ایران چون تولیدات بیشتر از نیاز داخل است و با توجه به اینکه ایران در سال های اخیر به یک صادرکننده تبدیل شده و سال گذشته ۸ میلیون تن صادرات فولاد داشت و امسال نیز برنامه صادرات بیش از ۱۰میلیون تن را دارد از اینرو با در نظر گرفتن این موضوع و با روی کار آمدن واحدهای جدید نیاز به واردات در کشور دیده نمی شود. بنابراین حتما باید تعرفه ها در شمش، محصولات طویل و تخت در نظر گرفته شود تا واحدهای داخلی آسیبی از جانب واردات نبینند.