تاریخ : چهارشنبه 29 بهمن 1393
کد 172

اولین جلسه کمیته گردشگری کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی اصفهان

اولین جلسه کمیته گردشگری کمیسیون تجارت، خدمات و ارتباطات با حضور رئیس اتاق اصفهان روسا و نمایندگان اتحادیه هتلداران، انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی و انجمن راهنمایان گردشگری برگزار شد.
اولین جلسه کمیته گردشگری کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی اصفهان

 اولین جلسه کمیته گردشگری کمیسیون تجارت، خدمات و ارتباطات با حضور رئیس اتاق اصفهان روسا و نمایندگان اتحادیه هتلداران، انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی و انجمن راهنمایان گردشگری برگزار شد.

خسرو کسائیان رئیس اتاق بازرگانی اصفهان در این جلسه با اشاره به نشست اخیر فعالان اقتصادی با معاونت اقتصادی دولت افزود: دولت در آینده نزدیک کارهای اجرایی را به بخش خصوصی واگذار خواهد کرد و سازمانهای دولتی برای تامین منابع و منافع به بخش خصوصی خدمات خواهند داد. وی گفت بهبود فرهنگ اساسی برای گردشگری بین المللی در استان بسیار با اهمیت است و با توسعه و اصلاح آن نتایج مطلوبی حاصل خواهد شد و این مهم نیاز به برگزاری دوره های تخصصی آکادمیک دارد که اتاق بازرگانی اصفهان آموزش درخصوص  تشریفات بین الملل را شروع نموده و قطعا همه سازمانها بایستی فرهنگ اساسی گردشگری را در برنامه های خود لحاظ کنند.
در این جلسه جعفر ذره بینی رئیس کمیسیون تجارت،خدمات و ارتباطات اتاق پس از تبیین اهمیت موضوع گردشگری و آثار متنوع آن بر اقتصاد و توسعه از مسئول کمیته خواست تا درخصوص فعالیتهای کمیته به جلسه گزارش دهد.
حسین امیدزاد گفت: درخصوص گردشگری نشریه 51 اتاق اصفهان با همکاری هیئت تحریریه به موضوع گردشگری اختصاص یافت که چاپ شد  و دردسترس همگان قرار گرفت. همچنین در جلسه اخیر با سروزیر سرحداد پاکستان (پیشاور) در خصوص تبادلات گردشگر به اصفهان و سرحداد مذاکراتی صورت گرفت. و در خصوص گازهای گلخانه ایی و مشکلات آینده آن هم  به مواردی اشاره شد.
محمود گلکار در این جلسه جهت دهی به صورت صحیح و اصولی به سرمایه گذاران را مهم قلمداد کرد و افزود: گردشگری و هتلداری شرایط خاص خود را دارد و مسئولان استان بایستی به این نوع سرمایه گذاران تسهیلات مطلوبی ارائه نمایند تا انگیزه ی لازم برای رشد و توسعه این صنعت بوجود آید. همچنین کمیته حمایت از سرمایه گذاران صنعت هتل داری در استان تاسیس شود.
کاوس مسعودی ازانجمن صنفی دفاترخدمات مسافرتی گفت ، مشکل اصلی مادرکشور نبودتوریست است.اگر توریست باشد همه مسائل حل خواهد شد چون توریست خدمات می خواهد.کشور ماهم مانندسایر کشورها بایستی بستر جذب گردشگر رافراهم نماید تابدون تبلیغات توریست شیفته وعلاقه مند عزیمت به این کشورشود.
مهدی نریمانی از اتحادیه هتلداری ادامه داد برای ورود به صنعت هتلداری بایستی از مشاورین اصلح و خبره این صنعت کمک گرفت و در این خصوص انجمن هتلداران آمادگی کامل جهت ارائه این مشاوره ها را داراست. وی گفت اصفهان فقط زاینده رود نیست بلکه جاذبه های گردشگری بسیاری در آن وجود دارد.
غلامرضا کامیاب به پدیده توریسم درمانی اشاره داشت وگفت این پدیده جدیدی است که امکانات آن دراصفهان وجود دارد.بیمارستانهاوفضای اقلیمی مناسب در استان می تواند انگیزه بسیارخوبی برای ارائه اینگونه سرویس و خدمات به بیماران سایرکشورها دهد و لازمست دراین خصوص دراستان فکرجدی صورت پذیرد.
مجید دانش مبرهن از انجمن راهنمایان گردشگری به بحث توریسم در مباحث اقتصادی پرداخت و اصفهان را برای برگزاری دوره های آموزشی تخصصی در مباحث گوناگون گردشگری ، دارای پتانسیل ارزیابی کرد.