آرشیو اطلاعیه

فراخوان تسهیلات حمل هوایی کالاهای فسادپذیر از فرودگاه امام خمینی به مقصد فرودگاه مسکو و قطر

اطلاعیه

فراخوان تسهیلات حمل هوایی کالاهای فسادپذیر از فرودگاه امام خمینی به مقصد فرودگاه مسکو و قطر

(102)

دوشنبه 23 خرداد 1401
خروج اموال منقول و غیرمنقول و وجوه از حساب های  بانکی  کشور ایتالیا

اطلاعیه

خروج اموال منقول و غیرمنقول و وجوه از حساب های بانکی کشور ایتالیا

(31)

دوشنبه 23 خرداد 1401
تفویض اختیار تقسیط بدهی مودیان مالیاتی و بخشودگی جرائم قابل بخشش موضوع قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال

اطلاعیه

تفویض اختیار تقسیط بدهی مودیان مالیاتی و بخشودگی جرائم قابل بخشش موضوع قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال

(26)

دوشنبه 23 خرداد 1401
تعمیم کالاهای مشمول سامانه جامع تجارت

اطلاعیه

تعمیم کالاهای مشمول سامانه جامع تجارت

(29)

دوشنبه 23 خرداد 1401
تخصیص سوخت ژنراتور مشترکین صنعتی

اطلاعیه

تخصیص سوخت ژنراتور مشترکین صنعتی

(35)

دوشنبه 23 خرداد 1401
اینفوگرافیک «حجم تولید روزانه نفت خام ایران(هزار بشکه)»

اطلاعیه

اینفوگرافیک «حجم تولید روزانه نفت خام ایران(هزار بشکه)»

(29)

اینفوگرافیک

دوشنبه 23 خرداد 1401
اینفو گرافیک « فهرست کالاهای مشمول بازیافت پسماند (براساس ماده 12 آیین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماند)»

اطلاعیه

اینفو گرافیک « فهرست کالاهای مشمول بازیافت پسماند (براساس ماده 12 آیین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماند)»

(20)

دوشنبه 23 خرداد 1401
اولین همایش ملی اقتصاد دیجیتال و کسب و کار خلاق

اطلاعیه

اولین همایش ملی اقتصاد دیجیتال و کسب و کار خلاق

(29)

دوشنبه 23 خرداد 1401
کتابچه تحقیق بازار کشورهای هندوستان، قطر، عمان، سوئیس، عراق، روسیه، چین، ترکیه، پاکستان، ایتالیا، آذربایجان و ارمنستان

اطلاعیه

کتابچه تحقیق بازار کشورهای هندوستان، قطر، عمان، سوئیس، عراق، روسیه، چین، ترکیه، پاکستان، ایتالیا، آذربایجان و ارمنستان

(300)

جمعه 20 خرداد 1401
لزوم شفاف‌سازی جریان گردش کالا در زنجیره تامین و عدم استمرار خدمات برای صنوف فاقد مجوز صنفی

اطلاعیه

لزوم شفاف‌سازی جریان گردش کالا در زنجیره تامین و عدم استمرار خدمات برای صنوف فاقد مجوز صنفی

(22)

جمعه 20 خرداد 1401