آرشیو اطلاعیه

دستور العمل اجرایی طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی

دستور العمل اجرایی طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی

(1238)

اطلاع رسانی در خصوص دستور العمل اجرایی طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی

شنبه 17 تير 1396
اطلاع رسانی در خصوص معاملات غیر واقعی اعلام شده

اطلاع رسانی در خصوص معاملات غیر واقعی اعلام شده

(832)

اطلاع رسانی در خصوص معاملات غیر واقعی اعلام شده

جمعه 22 ارديبهشت 1396
دستور العمل بانک مرکزی راجع به ضوابط ناظر بر ارز اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام

دستور العمل بانک مرکزی راجع به ضوابط ناظر بر ارز اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام

(1039)

اطلاع رسانی در خصوص دستور العمل بانک مرکزی راجع به ضوابط ناظر بر ارز اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام

چهارشنبه 20 ارديبهشت 1396
درخصوص بازرسی از مدارک و دفاتر براساس آخرین سال مالی- مصوبه اقتصاد مقاومتی و شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی

درخصوص بازرسی از مدارک و دفاتر براساس آخرین سال مالی- مصوبه اقتصاد مقاومتی و شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی

(953)

بخشنامه درخصوص نامه مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی به معاون اول رئیس جمهور درخصوص بازرسی از مدارک و دفاتر براساس آخرین سال مالی- مصوبه اقتصاد مقاومتی و شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی

سه شنبه 12 ارديبهشت 1396
مجمع عمومی موسسین انجمن مس ایران

مجمع عمومی موسسین انجمن مس ایران

(829)

اطلاع رسانی مجمع عمومی موسسین انجمن مس ایران

شنبه 9 ارديبهشت 1396
بیمه نامه های اعتبار صادراتی

بیمه نامه های اعتبار صادراتی

(681)

اطلاع رسانی در خصوص بیمه نامه های اعتبار صادراتی

سه شنبه 5 ارديبهشت 1396
ماده 135 قانون امور گمرکی

ماده 135 قانون امور گمرکی

(971)

اطلاع رسانی در خصوص ماده 135 قانون امور گمرکی

جمعه 1 ارديبهشت 1396
ثبت نام تولیدکنندگان تجهیزات مخابراتی و ارتباطی

ثبت نام تولیدکنندگان تجهیزات مخابراتی و ارتباطی

(640)

اطلاع رسانی در خصوص ثبت نام تولیدکنندگان تجهیزات مخابراتی و ارتباطی

جمعه 1 ارديبهشت 1396
پنجاهمین نمایشگاه بین المللی الجزیره - الجزایر

پنجاهمین نمایشگاه بین المللی الجزیره - الجزایر

(876)

اطلاع رسانی در خصوص پنجاهمین نمایشگاه بین المللی الجزیره

چهارشنبه 4 اسفند 1395
اطلاع رسانی لیست نمایشگاههای بین المللی اصفهان - 2017

اطلاع رسانی لیست نمایشگاههای بین المللی اصفهان - 2017

(793)

لیست نمایشگاههای بین المللی اصفهان - 2017

يکشنبه 1 اسفند 1395