آرشیو اطلاعیه

گزارش وضعیت بازار لبنیات در هندوستان

اطلاعیه

گزارش وضعیت بازار لبنیات در هندوستان

(41)

چهارشنبه 28 ارديبهشت 1401
فراخوان معرفی طرح های سرمایه گذاری  متوقف شده به دلیل مشکلات زیست محیطی

اطلاعیه

فراخوان معرفی طرح های سرمایه گذاری متوقف شده به دلیل مشکلات زیست محیطی

(29)

چهارشنبه 28 ارديبهشت 1401
فراخوان اعلام خسارات واحدهای تولیدی ناشی از قطعی گاز و برق

اطلاعیه

فراخوان اعلام خسارات واحدهای تولیدی ناشی از قطعی گاز و برق

(32)

چهارشنبه 28 ارديبهشت 1401
جداسازی کنتور گاز نیروگاه‌های خودتامین و اعمال تعرفه سوخت نیروگاهی

اطلاعیه

جداسازی کنتور گاز نیروگاه‌های خودتامین و اعمال تعرفه سوخت نیروگاهی

(32)

چهارشنبه 28 ارديبهشت 1401
برگزاری نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در آلماتی قزاقستان

اطلاعیه

برگزاری نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در آلماتی قزاقستان

(60)

چهارشنبه 28 ارديبهشت 1401
نحوه دریافت آنالیز واقعی مواد اولیه در رویه صادرات بر مبنای خود اظهاری- کمیسیون انرژِی

اطلاعیه

نحوه دریافت آنالیز واقعی مواد اولیه در رویه صادرات بر مبنای خود اظهاری- کمیسیون انرژِی

(57)

دوشنبه 26 ارديبهشت 1401
گزارش ظرفیت های اقتصادی استان پراهووا رومانی

اطلاعیه

گزارش ظرفیت های اقتصادی استان پراهووا رومانی

(41)

دوشنبه 26 ارديبهشت 1401
تشکیل کمیته مشترک بازرگانی ایران و قرقیزستان

اطلاعیه

تشکیل کمیته مشترک بازرگانی ایران و قرقیزستان

(45)

دوشنبه 26 ارديبهشت 1401
اعزام هیئت تجاری به قرقیزستان

اطلاعیه

اعزام هیئت تجاری به قرقیزستان

(57)

اطلاعیه

دوشنبه 26 ارديبهشت 1401
الزام به بارگذاری مجوز فعالیت تجاری

اطلاعیه

الزام به بارگذاری مجوز فعالیت تجاری

(46)

دوشنبه 26 ارديبهشت 1401