آرشیو اطلاعیه

خدمات فنی مهندسی فیمابین ایران و کوبا

اطلاعیه

خدمات فنی مهندسی فیمابین ایران و کوبا

(14)

شنبه 6 آذر 1400
برگزاری هشتمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک، بیمه و خصوصی سازی و سیزدهمین نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری کشور

اطلاعیه

برگزاری هشتمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک، بیمه و خصوصی سازی و سیزدهمین نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری کشور

(20)

شنبه 6 آذر 1400
اینفوگرافیک های صادرات و واردات استان اصفهان، شاخص های کسب و کار ، بررسی امنیت سرمایه گذاری استان اصفهان

اطلاعیه

اینفوگرافیک های صادرات و واردات استان اصفهان، شاخص های کسب و کار ، بررسی امنیت سرمایه گذاری استان اصفهان

(20)

شنبه 6 آذر 1400
اعلام آمادگی حضور در جلسه  B2B با اتحادیه تولیدکنندگان و بازرگانان ارمنستان

اطلاعیه

اعلام آمادگی حضور در جلسه B2B با اتحادیه تولیدکنندگان و بازرگانان ارمنستان

(132)

شنبه 6 آذر 1400
اعزام هیات تجاری به اربیل عراق و برگزاری  دومین نشست تجاری B2B ایران و عراق

اطلاعیه

اعزام هیات تجاری به اربیل عراق و برگزاری دومین نشست تجاری B2B ایران و عراق

(66)

شنبه 6 آذر 1400
اعزام تیم سیار واکسیناسیون

اطلاعیه

اعزام تیم سیار واکسیناسیون

(36)

شنبه 6 آذر 1400
وبینار تخصصی آشنایی با فرصت‌های تجاری ایران و اوراسیا

اطلاعیه

وبینار تخصصی آشنایی با فرصت‌های تجاری ایران و اوراسیا

(122)

پنجشنبه 27 آبان 1400
وبینار  سرمایه گذاری در فرانسه، مشکلات و امتیازات

اطلاعیه

وبینار سرمایه گذاری در فرانسه، مشکلات و امتیازات

(40)

پنجشنبه 27 آبان 1400
نحوه واگذاری مدیریت اجرای پسماندها

اطلاعیه

نحوه واگذاری مدیریت اجرای پسماندها

(40)

پنجشنبه 27 آبان 1400
درخواست شرکت روسی

اطلاعیه

درخواست شرکت روسی

(102)

پنجشنبه 27 آبان 1400