آرشیو گردشگری و برند - 98

عزم جدی اتاق بازرگانی اصفهان بر کمک به توسعه صنعت توریسم/لزوم ایجاد تشکلی قدرتمند در حوزه گردشگری

در نشست بررسی مدلهای اقتصادی تامین مالی پروژه برند گردشگری اصفهان عنوان شد:

عزم جدی اتاق بازرگانی اصفهان بر کمک به توسعه صنعت توریسم/لزوم ایجاد تشکلی قدرتمند در حوزه گردشگری

(200)

در نشست کمیسیون گردشگری و برند اتاق بازرگانی با موضوع بررسی مدلهای اقتصادی تامین مالی پروژه برند گردشگری اصفهان بر عزم جدی اتاق بازرگانی به کمک به توسعه صنعت توریسم و لزوم ایجاد تشکلی قوی در حوزه گردشگری تاکید شد.

چهارشنبه 24 مهر 1398
ضرورت ایجاد اورژانس گردشگری و صنایع دستی در اصفهان

دراولین جلسه کمیسیون گردشگری و برند اتاق بازرگانی اصفهان تاکید شد:

ضرورت ایجاد اورژانس گردشگری و صنایع دستی در اصفهان

(202)

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری اصفهان در نخستین جلسه کمیسیون گردشگری و برند اتاق بازرگانی اصفهان بر ضرورت ایجاد اورژانس گردشگری و صنایع دستی در اصفهان تاکید کرد.

شنبه 9 شهريور 1398
مشارکت صدا و سیما در اجرای بزرگ ترین کمپین داخلی و بین المللی تبلیغاتی تاریخ اصفهان با محوریت برند گردشگری

در نشست بررسی برند گردشگری استان اصفهان اعلام شد:

مشارکت صدا و سیما در اجرای بزرگ ترین کمپین داخلی و بین المللی تبلیغاتی تاریخ اصفهان با محوریت برند گردشگری

(277)

در نشست بررسی برند گردشگری استان اصفهان که با حضور رییس و اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان و چند تن از مسوولین استان برگزار شد، اعلام گردید صدا و سیما در اجرای بزرگ ترین کمپین داخلی و بین المللی تبلیغاتی تاریخ اصفهان با محوریت برند گردشگری مشارکت خواهد نمود.

جمعه 14 تير 1398