آرشیو مسوولیت های اجتماعی و تشکل ها - 98

نقش موثر تعامل صنعت و دانشگاه در تربیت نیروی انسانی خلاق و کارآفرین

در نشست اتاق بازرگانی اصفهان با هیات رئیسه دانشگاه اصفهان تاکید شد:

نقش موثر تعامل صنعت و دانشگاه در تربیت نیروی انسانی خلاق و کارآفرین

(93)

نایب رئیس کمیسیون مسئولیت های اجتماعی و تشکل های اتاق بازرگانی اصفهان گفت: تعامل صنعت و دانشگاه در تربیت نیروی انسانی خلاق و کارآفرین نقش بسیار موثری دارد؛ از این رو، تعامل هرچه بیشتر دانشگاه و اتاق بازرگاني در راستاي پيشرفت حوزه علم و اقتصاد جامعه ضروری است.

پنجشنبه 14 آذر 1398
راه اندازی میز بازار سرمایه در اتاق بازرگانی اصفهان/ بورس ایران در آینده ظرفیت رشد بیشتری دارد

درهمایش بررسی تحلیلی بورس اوراق بهادار عنوان شد:

راه اندازی میز بازار سرمایه در اتاق بازرگانی اصفهان/ بورس ایران در آینده ظرفیت رشد بیشتری دارد

(114)

در همایش «بررسی تحلیلی بورس اوراق بهادار در سال 98 و چشم انداز آینده» عنوان شد که میز بازار سرمایه به منظور تسهیل ورود صنایع استان به بورس به همت اتاق بازرگانی اصفهان در حال راه اندازی است.

سه شنبه 28 آبان 1398
انجمن صادرکنندگان استان اصفهان تاسیس شد

انجمن صادرکنندگان استان اصفهان تاسیس شد

(337)

مجمع موسسان انجمن صادرکنندگان استان اصفهان با حضور رئیس و اعضای هیات رئیسه و هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان، نماینده اتاق ایران و صادرکنندگان استان اصفهان تشکیل شد و اعضای هیات مدیره آن انتخاب شدند.

پنجشنبه 2 آبان 1398
تجلیل از اتاق اصفهان

تجلیل از اتاق اصفهان

(158)

تجلیل از اتاق اصفهان به عنوان اتاق پیشرو در حوزه تشکل گرایی

پنجشنبه 24 مرداد 1398
ضرورت توسعه مسوولیت های اجتماعی در اصفهان

ضرورت توسعه مسوولیت های اجتماعی در اصفهان

(264)

رییس اتاق بازرگانی اصفهان در دومین جلسه کمیسیون مسوولیت های اجتماعی،تشکلها و سرمایه گذاری بر ضرورت توسعه مسوولیت های اجتماعی و مشارکت آحاد جامعه در این زمینه تاکید کرد.

پنجشنبه 6 تير 1398
5 کارگروه مسوولیت های اجتماعی،تشکلها ،سرمایه گذاری ،سمن ها و صنایع خلاق تشکیل شد

در نخستین کمیسیون مسوولیت های اجتماعی،تشکلها و سرمایه گذاری اتاق اصفهان؛

5 کارگروه مسوولیت های اجتماعی،تشکلها ،سرمایه گذاری ،سمن ها و صنایع خلاق تشکیل شد

(310)

نخستین جلسه کمیسیون مسوولیت های اجتماعی،تشکلها و سرمایه گذاری اتاق بازرگانی اصفهان با حضور رییس ،تیم مدیریتی و اعضای کمیسیون برگزار شد.

شنبه 4 خرداد 1398