آرشیو توسعه و بهبود محیط کسب و کار - 98

بخشنامه‌های متعدد و گاه متناقض، از مشکلات محیط کسب و کار اصفهان است/ برگزاری همایش ماراتون صادرات در اتاق بازرگانی اصفهان

درپنجمین جلسه کمیسیون توسعه و بهبود محیط کسب و کار اتاق بازرگانی اصفهان عنوان شد:

بخشنامه‌های متعدد و گاه متناقض، از مشکلات محیط کسب و کار اصفهان است/ برگزاری همایش ماراتون صادرات در اتاق بازرگانی اصفهان

(156)

در جلسه کمیسیون توسعه و بهبود محیط کسب و کار اتاق بازرگانی اصفهان، رئیس این کمیسیون وجود قوانین دست و پاگیر، مقررات و بخشنامه‌های بی‌شمار و بعضا متناقض را یکی از بزرگ‌ترین مشکلات امروز محیط کسب و کار دانست.

چهارشنبه 22 آبان 1398
خصوصی سازی؛ عامل بهبود و رونق کسب و کار

در جلسه کمیسیون توسعه و بهبود محیط کسب و کار تاکید شد:

خصوصی سازی؛ عامل بهبود و رونق کسب و کار

(149)

در چهارمین جلسه کمیسیون توسعه و بهبود محیط کسب و کار اتاق بازرگانی اصفهان بر توجه به بازار سرمایه و خصوصی سازی به عنوان عوامل موثر در رونق کسب و کار تاکید شد.

چهارشنبه 24 مهر 1398
نقش موثر استارتاپ ها در توسعه اکوسیستم کارآفرینی اصفهان

در سومین جلسه کمیسیون توسعه و بهبود محیط کسب و کار تاکید شد:

نقش موثر استارتاپ ها در توسعه اکوسیستم کارآفرینی اصفهان

(219)

درسومین جلسه کمیسیون توسعه و بهبود محیط کسب و کاربر نقش موثر استارتاپ ها در توسعه اکوسیستم کارآفرینی اصفهان تاکید شد.

سه شنبه 5 شهريور 1398
بسته حمایتی از تولید سازمان های دولتی می تواند فضای کسب و کار را بهبود بخشد

رییس کمیسیون توسعه و بهبود محیط کسب و کار اتاق بازرگانی اصفهان:

بسته حمایتی از تولید سازمان های دولتی می تواند فضای کسب و کار را بهبود بخشد

(177)

رییس کمیسیون توسعه و بهبود محیط کسب و کار اتاق بازرگانی اصفهان گفت:ارایه بسته های حمایتی از تولید سازمان های دولتی می تواند فضای کسب و کار را بهبود بخشد.

جمعه 21 تير 1398
دو کارگروه ویژه تدوین بسته حمایتی رونق تولید در بخش های کمرگی و بیمه تامین اجتماعی در اتاق اصفهان تشکیل شد

در نخستین کمیسیون توسعه و بهبود محیط کسب و کار اتاق بازرگانی اصفهان؛

دو کارگروه ویژه تدوین بسته حمایتی رونق تولید در بخش های کمرگی و بیمه تامین اجتماعی در اتاق اصفهان تشکیل شد

(232)

نخستین کمیسیون توسعه و بهبود محیط کسب و کار اتاق بازرگانی اصفهان با حضور رییس اتاق،تیم مدیریتی و اعضای کمیسیون در تالار هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد.

پنجشنبه 2 خرداد 1398