آرشیو معرفی بازارهای بین الملل

بررسی فرصت های تجارت بین الملل با کشور ونزوئلا

اطلاعیه

بررسی فرصت های تجارت بین الملل با کشور ونزوئلا

(120)

کشور ونزوئلا

شنبه 24 ارديبهشت 1401
بررسی فرصتهای تجارت بین الملل با کشور اروگوئه

اطلاعیه

بررسی فرصتهای تجارت بین الملل با کشور اروگوئه

(164)

کشور اروگوئه

شنبه 1 آبان 1400
بررسی فرصتهای تجارت بین الملل با کشور عمان همراه با استراتژی های ورود

اطلاعیه

بررسی فرصتهای تجارت بین الملل با کشور عمان همراه با استراتژی های ورود

(442)

کشور عمان

شنبه 5 تير 1400
بررسی فرصتهای تجارت بین الملل با کشور کویت

اطلاعیه

بررسی فرصتهای تجارت بین الملل با کشور کویت

(380)

کشور کویت

سه شنبه 28 ارديبهشت 1400
بررسی فرصتهای تجارت بین الملل با کشور ویتنام

اطلاعیه

بررسی فرصتهای تجارت بین الملل با کشور ویتنام

(225)

کشور ویتنام

سه شنبه 7 ارديبهشت 1400
بررسی فرصتهای تجارت بین الملل با کشور سریلانکا

اطلاعیه

بررسی فرصتهای تجارت بین الملل با کشور سریلانکا

(623)

کشور سریلانکا

دوشنبه 25 اسفند 1399
بررسی فرصتهای تجارت بین الملل با کشور یونان

اطلاعیه

بررسی فرصتهای تجارت بین الملل با کشور یونان

(774)

کشور یونان

يکشنبه 24 اسفند 1399
بررسی فرصتهای تجارت بین الملل با کشور آذربایجان

اطلاعیه

بررسی فرصتهای تجارت بین الملل با کشور آذربایجان

(978)

کشور آذربایجان

چهارشنبه 20 اسفند 1399
بررسی فرصتهای تجارت بین الملل با کشور سوریه

اطلاعیه

بررسی فرصتهای تجارت بین الملل با کشور سوریه

(754)

کشور سوریه

پنجشنبه 14 اسفند 1399
بررسی فرصت های تجارت بین الملل با کشور سوئد به همراه فایل ارائه شده در وبینار اصفهان و سوئد با تمرکز بر حوزه مواد غذایی

اطلاعیه

بررسی فرصت های تجارت بین الملل با کشور سوئد به همراه فایل ارائه شده در وبینار اصفهان و سوئد با تمرکز بر حوزه مواد غذایی

(912)

کشور سوئد

يکشنبه 10 اسفند 1399