آرشیو تجارت ، خدمات و ارتباطات

برنامه های اجرایی کمیته توسعه صادرات کمیسیون تجارت بررسی شد

برنامه های اجرایی کمیته توسعه صادرات کمیسیون تجارت بررسی شد

(1254)

سومین نشست هیئت رئیسه کمیسیون تجارت اتاق اصفهان برای بحث و بررسی در خصوص برنامه های اجرایی سند راهبردی این کمیسیون، پنجشنبه 24 دی ماه برگزار شد.

شنبه 26 دي 1394
گلشیرازی در حاشیه رونمایی از برنامه راهبردی کمیسیون تجارت اتاق اصفهان: برای توسعه صادرات استان اصفهان باید استراتژی های تهاجمی اتخاذ کنیم

گلشیرازی در حاشیه رونمایی از برنامه راهبردی کمیسیون تجارت اتاق اصفهان: برای توسعه صادرات استان اصفهان باید استراتژی های تهاجمی اتخاذ کنیم

(1766)

دومین جلسه کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی اصفهان با رونمایی از برنامه راهبردی این کمیسیون و کمیته های زیرمجموعه برگزار شد

سه شنبه 24 آذر 1394
کمیته های کمیسیون تجارت ،خدمات  و  ارتباطات اتاق اصفهان

کمیته های کمیسیون تجارت ،خدمات و ارتباطات اتاق اصفهان

(1815)

در جلسات کمیته های کمیسیون تجارت ،خدمات و ارتباطات اتاق اصفهان مطرح گردید

چهارشنبه 20 آبان 1394
 کمیته های شش گانه  کمیسیون  تجارت اتاق اصفهان برگزار شد

کمیته های شش گانه کمیسیون تجارت اتاق اصفهان برگزار شد

(2416)

کمیته های شش گانه کمیسیون تجارت اتاق اصفهان برگزار شد

چهارشنبه 1 مهر 1394
سهل آبادی در نخستین جلسه کمیسیون تجارت اتاق اصفهان مطرح شد؛از حضور هیات تجاری خارجی برای سرمایه گذاری مشترک استفاده کنیم

سهل آبادی در نخستین جلسه کمیسیون تجارت اتاق اصفهان مطرح شد؛از حضور هیات تجاری خارجی برای سرمایه گذاری مشترک استفاده کنیم

(1135)

رییس اتاق بازرگانی اصفهان گفت:اغلب هیات¬‌هایی که تاکنون آمده¬‌اند به دنبال فروش محصولات خود بوده¬‌اند و وظیفه ماست که از پتانسیل آن¬‌ها برای سرمایه‌گذاری واقعی استفاده کنیم.

يکشنبه 15 شهريور 1394
هفتمین جلسه کمیسیون تجارت،خدمات و ارتباطات اتاق بازرگانی در دوره هفتم

هفتمین جلسه کمیسیون تجارت،خدمات و ارتباطات اتاق بازرگانی در دوره هفتم

(1097)

عضو هیات نمایندگان اتاق اصفهان گفت: رسیدگی به دغدغه و مسایل صادرکنندگان باید در اولویت قرار گیرد زیرا صادرات موتور محرکه تولید ملی است.

چهارشنبه 29 بهمن 1393
پنجمین جلسه کمیسیون تجارت ،خدمات و ارتباطات در دوره هفتم

پنجمین جلسه کمیسیون تجارت ،خدمات و ارتباطات در دوره هفتم

(1096)

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان گفت: انتقال آب به زاینده رود نیازمند مدیریت واحد و توانمندی است تا پروژه‌های آبرسانی در کمترین زمان انجام شود.

چهارشنبه 29 بهمن 1393
سومین جلسه کمیسیون تجارت در دوره هفتم

سومین جلسه کمیسیون تجارت در دوره هفتم

(996)

رییس کمیسیون تجارت و خدمات اتاق بازرگانی اصفهان گفت: توسعه بازار گردشگری با دستور جدید مقام معظم رهبری می‌تواند فصل نوینی در این صنعت ایجاد کند زیرا رونق گردشگری نیاز به تغییر نگرش مسوولین کشور دارد.

چهارشنبه 29 بهمن 1393
هشتمین جلسه کمیسیون تجارت،خدمات و ارتباطات اتاق بازرگانی در دوره هفتم

هشتمین جلسه کمیسیون تجارت،خدمات و ارتباطات اتاق بازرگانی در دوره هفتم

(1063)

مسایل و چالش‌های ترخیص کالا از بندر شهید رجایی در کمیسیون تجارت اصفهان مورد بررسی قرار گرفت

چهارشنبه 29 بهمن 1393
ششمین جلسه کمیسیون تجارت،خدمات و ارتباطات اتاق بازرگانی در دوره هفتم

ششمین جلسه کمیسیون تجارت،خدمات و ارتباطات اتاق بازرگانی در دوره هفتم

(1017)

رییس کمیسیون تجارت اتاق اصفهان گفت: تشکیل کمیته مشترک اتاق اصفهان با اتاق‌های مشترک ایران و کشورهای خارجی می‌تواند روابط اقتصادی اعضا را تقویت سازد.

چهارشنبه 29 بهمن 1393