آرشیوتجارت ، خدمات و ارتباطات
کلمه کلیدی
:
از
calendar
تا
calendar
جستجو

نخستین جلسه کمیته انرژی،نفت و محیط زیست اتاق بازرگانی اصفهان

نخستین جلسه کمیته انرژی،نفت و محیط زیست اتاق بازرگانی اصفهان نخستین جلسه کمیته انرژی ، نفت و محیط زیست زیر مجموعه کمیسیون تجارت و خدمات اتاق بازرگانی اصفهان با حضور جمعی از اعضا و کارشناسان این بخش تشکیل شد .
چهارشنبه 29 بهمن 1393