تجارت ، خدمات و ارتباطات
کلمه کلیدی
:
از
calendar
تا
calendar
جستجو

چهارمین جلسه کمیسیون تجارت،خدمات و ارتباطات اتاق بازرگانی در دوره هفتم

چهارمین جلسه کمیسیون تجارت،خدمات و ارتباطات اتاق بازرگانی در دوره هفتم نایب رییس کمیسیون تجارت اتاق اصفهان گفت: گردشگری به عنوان یکی از صنایع تاثیرگذار در عرصه اقتصاد جهان است و باید موانع و مسایل آن برای شهر تاریخی اصفهان مورد بررسی قرار گیرد.
چهارشنبه 29 بهمن 1393

نخستین جلسه کمیسیون تجارت وخدمات در دوره هفتم

نخستین جلسه کمیسیون تجارت وخدمات در دوره هفتم در نخستین جلسه کمیسیون تجارت و خدمات اتاق بازرگانی اصفهان برنامه ها و اهداف کمیسیون تجارت اتاق اصفهان تدوین شد
چهارشنبه 29 بهمن 1393

اولین جلسه کمیته گردشگری کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی اصفهان

اولین جلسه کمیته گردشگری کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی اصفهان اولین جلسه کمیته گردشگری کمیسیون تجارت، خدمات و ارتباطات با حضور رئیس اتاق اصفهان روسا و نمایندگان اتحادیه هتلداران، انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی و انجمن راهنمایان گردشگری برگزار شد.
چهارشنبه 29 بهمن 1393

نخستین جلسه کمیته انرژی،نفت و محیط زیست اتاق بازرگانی اصفهان

نخستین جلسه کمیته انرژی،نفت و محیط زیست اتاق بازرگانی اصفهان نخستین جلسه کمیته انرژی ، نفت و محیط زیست زیر مجموعه کمیسیون تجارت و خدمات اتاق بازرگانی اصفهان با حضور جمعی از اعضا و کارشناسان این بخش تشکیل شد .
چهارشنبه 29 بهمن 1393