آرشیوتجارت ، خدمات و ارتباطات
کلمه کلیدی
:
از
calendar
تا
calendar
جستجو

کمیته های شش گانه کمیسیون تجارت اتاق اصفهان برگزار شد

 کمیته های شش گانه  کمیسیون  تجارت اتاق اصفهان برگزار شد کمیته های شش گانه کمیسیون تجارت اتاق اصفهان برگزار شد
چهارشنبه 1 مهر 1394

سهل آبادی در نخستین جلسه کمیسیون تجارت اتاق اصفهان مطرح شد؛از حضور هیات تجاری خارجی برای سرمایه گذاری مشترک استفاده کنیم

سهل آبادی در نخستین جلسه کمیسیون تجارت اتاق اصفهان مطرح شد؛از حضور هیات تجاری خارجی برای سرمایه گذاری مشترک استفاده کنیم رییس اتاق بازرگانی اصفهان گفت:اغلب هیات¬‌هایی که تاکنون آمده¬‌اند به دنبال فروش محصولات خود بوده¬‌اند و وظیفه ماست که از پتانسیل آن¬‌ها برای سرمایه‌گذاری واقعی استفاده کنیم.
يکشنبه 15 شهريور 1394

هفتمین جلسه کمیسیون تجارت،خدمات و ارتباطات اتاق بازرگانی در دوره هفتم

هفتمین جلسه کمیسیون تجارت،خدمات و ارتباطات اتاق بازرگانی در دوره هفتم عضو هیات نمایندگان اتاق اصفهان گفت: رسیدگی به دغدغه و مسایل صادرکنندگان باید در اولویت قرار گیرد زیرا صادرات موتور محرکه تولید ملی است.
چهارشنبه 29 بهمن 1393

پنجمین جلسه کمیسیون تجارت ،خدمات و ارتباطات در دوره هفتم

پنجمین جلسه کمیسیون تجارت ،خدمات و ارتباطات در دوره هفتم عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان گفت: انتقال آب به زاینده رود نیازمند مدیریت واحد و توانمندی است تا پروژه‌های آبرسانی در کمترین زمان انجام شود.
چهارشنبه 29 بهمن 1393

سومین جلسه کمیسیون تجارت در دوره هفتم

سومین جلسه کمیسیون تجارت در دوره هفتم رییس کمیسیون تجارت و خدمات اتاق بازرگانی اصفهان گفت: توسعه بازار گردشگری با دستور جدید مقام معظم رهبری می‌تواند فصل نوینی در این صنعت ایجاد کند زیرا رونق گردشگری نیاز به تغییر نگرش مسوولین کشور دارد.
چهارشنبه 29 بهمن 1393

هشتمین جلسه کمیسیون تجارت،خدمات و ارتباطات اتاق بازرگانی در دوره هفتم

هشتمین جلسه کمیسیون تجارت،خدمات و ارتباطات اتاق بازرگانی در دوره هفتم مسایل و چالش‌های ترخیص کالا از بندر شهید رجایی در کمیسیون تجارت اصفهان مورد بررسی قرار گرفت
چهارشنبه 29 بهمن 1393

ششمین جلسه کمیسیون تجارت،خدمات و ارتباطات اتاق بازرگانی در دوره هفتم

ششمین جلسه کمیسیون تجارت،خدمات و ارتباطات اتاق بازرگانی در دوره هفتم رییس کمیسیون تجارت اتاق اصفهان گفت: تشکیل کمیته مشترک اتاق اصفهان با اتاق‌های مشترک ایران و کشورهای خارجی می‌تواند روابط اقتصادی اعضا را تقویت سازد.
چهارشنبه 29 بهمن 1393

چهارمین جلسه کمیسیون تجارت،خدمات و ارتباطات اتاق بازرگانی در دوره هفتم

چهارمین جلسه کمیسیون تجارت،خدمات و ارتباطات اتاق بازرگانی در دوره هفتم نایب رییس کمیسیون تجارت اتاق اصفهان گفت: گردشگری به عنوان یکی از صنایع تاثیرگذار در عرصه اقتصاد جهان است و باید موانع و مسایل آن برای شهر تاریخی اصفهان مورد بررسی قرار گیرد.
چهارشنبه 29 بهمن 1393

نخستین جلسه کمیسیون تجارت وخدمات در دوره هفتم

نخستین جلسه کمیسیون تجارت وخدمات در دوره هفتم در نخستین جلسه کمیسیون تجارت و خدمات اتاق بازرگانی اصفهان برنامه ها و اهداف کمیسیون تجارت اتاق اصفهان تدوین شد
چهارشنبه 29 بهمن 1393

اولین جلسه کمیته گردشگری کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی اصفهان

اولین جلسه کمیته گردشگری کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی اصفهان اولین جلسه کمیته گردشگری کمیسیون تجارت، خدمات و ارتباطات با حضور رئیس اتاق اصفهان روسا و نمایندگان اتحادیه هتلداران، انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی و انجمن راهنمایان گردشگری برگزار شد.
چهارشنبه 29 بهمن 1393