آرشیواخبار
کلمه کلیدی
:
از
calendar
تا
calendar
جستجو

همایش معرفی فرصت های سرمایه گذاری در صنعت گردشگری در اتاق اصفهان برگزار می شود

همایش معرفی فرصت های سرمایه گذاری در صنعت گردشگری در اتاق اصفهان برگزار می شود همایش معرفی فرصت های سرمایه گذاری در صنعت گردشگری در اتاق اصفهان برگزار می شود
سه شنبه 20 آبان 1393

عضو هیات نمایندگان اتاق اصفهان: انتقال مدیریت بنگاههای اقتصادی بین نسلها در ایران نیازمند فرهنگ سازی است

عضو هیات نمایندگان اتاق اصفهان: انتقال مدیریت بنگاههای اقتصادی بین نسلها در ایران نیازمند فرهنگ سازی است عضو هیات نمایندگان اتاق اصفهان: انتقال مدیریت بنگاههای اقتصادی بین نسلها در ایران نیازمند فرهنگ سازی است
سه شنبه 20 آبان 1393

رییس انجمن شرکتهای پخش استان اصفهان: 100 درصد داروی کشور و 80 درصد اقلام غیر دارویی از طریق شرکت های پخش توزیع می شود

رییس انجمن شرکتهای پخش استان اصفهان: 100 درصد داروی کشور و 80 درصد اقلام غیر دارویی از طریق شرکت های پخش توزیع می شود رییس انجمن شرکتهای پخش استان اصفهان: 100 درصد داروی کشور و 80 درصد اقلام غیر دارویی از طریق شرکت های پخش توزیع می شود
سه شنبه 20 آبان 1393

عضو هیات نمایندگان اتاق اصفهان : اجرای طرح های توسعه ، رمز موفقیت یک بنگاه اقتصادی است/شرکت های ایرانی به طرح های توسعه کمتر توجه می کنند

عضو هیات نمایندگان اتاق اصفهان : اجرای طرح های توسعه ، رمز موفقیت یک بنگاه اقتصادی است/شرکت های ایرانی به طرح های توسعه کمتر توجه می کنند عضو هیات نمایندگان اتاق اصفهان : اجرای طرح های توسعه ، رمز موفقیت یک بنگاه اقتصادی است/شرکت های ایرانی به طرح های توسعه کمتر توجه می کنند
شنبه 17 آبان 1393

عضو هیات نمایندگان اتاق اصفهان: انتقال مدیریت بنگاههای اقتصادی بین نسلها در ایران نیازمند فرهنگ سازی است

عضو هیات نمایندگان اتاق اصفهان: انتقال مدیریت بنگاههای اقتصادی بین نسلها در ایران نیازمند فرهنگ سازی است عضو هیات نمایندگان اتاق اصفهان: انتقال مدیریت بنگاههای اقتصادی بین نسلها در ایران نیازمند فرهنگ سازی است
شنبه 17 آبان 1393

در دیدار عضو هیات رییسه اتاق اصفهان با معاون دفتر وزارت خارجه دونگوان چین مطرح شد؛

در دیدار  عضو هیات رییسه اتاق اصفهان با  معاون دفتر وزارت خارجه دونگوان چین مطرح شد؛ فعالان اقتصادی اصفهان و دونگوان(Dongguan) رابطه بازرگانی برد – برد را تعریف کنند
شنبه 10 آبان 1393

عضو هیات نمایندگان اتاق اصفهان :
طرح های توسعه فعالیت ها، رمز موفقیت یک بنگاه اقتصادی است/شرکت های ایرانی به طرح های توسعه کمتر توجه می کنند

عضو هیات نمایندگان اتاق اصفهان :<br />طرح های توسعه  فعالیت ها، رمز موفقیت یک بنگاه اقتصادی است/شرکت های ایرانی به طرح های توسعه کمتر  توجه می کنند عضو هیات نمایندگان اتاق اصفهان : طرح های توسعه فعالیت ها، رمز موفقیت یک بنگاه اقتصادی است/شرکت های ایرانی به طرح های توسعه کمتر توجه می کنند
شنبه 10 آبان 1393

در کمیته ارتقا فرهنگ کار ،کارآفرینی و کارگروهی اتاق اصفهان مطرح شد

در کمیته ارتقا فرهنگ کار ،کارآفرینی و کارگروهی اتاق اصفهان مطرح شد همکاری اتاق بازرگانی اصفهان با آموزش و پرورش در راستای فرهنگ سازی کارآفرینی و کارگروهی در مدارس
شنبه 10 آبان 1393

در کمیسیون کشاوزی اتاق اصفهان مطرح شد، اختصاص جلسه شورای گفتگو دولت به مسایل کشاورزی،تعطیلی واحدهای دامداری ،انتقاد از طرح انتقال آب سمیرم به خارج از حوزه استان اصفهان

در کمیسیون کشاوزی اتاق اصفهان مطرح شد، اختصاص جلسه شورای گفتگو دولت به مسایل کشاورزی،تعطیلی واحدهای دامداری ،انتقاد از طرح انتقال آب سمیرم به خارج از حوزه استان اصفهان در کمیسیون کشاوزی اتاق اصفهان مطرح شد، اختصاص جلسه شورای گفتگو دولت به مسایل کشاورزی،تعطیلی واحدهای دامداری ،انتقاد از طرح انتقال آب سمیرم به خارج از حوزه استان اصفهان
شنبه 10 آبان 1393

رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق اصفهان: عبور از رکود اقتصادی در صنعت مشاهده نمی شود

رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق اصفهان: عبور از رکود اقتصادی در صنعت مشاهده نمی شود رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق اصفهان: عبور از رکود اقتصادی در صنعت مشاهده نمی شود
سه شنبه 6 آبان 1393