بازدید از کارگو ترمینال فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان
وبینار نقش انتخابات در ایفای مسئولیت اجتماعی
کسب رتبه نخست کشوری شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان
بسته پیشنهادی توسعه گردشگری ویژه دولت جدید
نقش مهم اجرای پروژه قطارسریع السیراصفهان درپیشرفت صنعت ریلی کشور
مگاپروژه اشتغال وتوسعه پایدارمنطقه جرقویه علیا ضامن افزایش بهره وری کشاورزی شرق اصفهان
 

پــورتال‌های اصـــلی

تاریخچه اتاق اصفهان

اتاق بازرگانی اصفهان، میعادگاه تجارت مردان، صنعتگران و معدنکاران اصفهان و بسیاری از کسانی است که در گستره اقتصاد این شهر دیر سال، بی وقفه می کوشند تا پایتخت سر به فخر فلک ستوده صفویان، همچنان بر قله رفیع اقتصاد و صنعت ایران زمین، علم بر افرازد و سروری کند و براعتلای این سرزمین مقدس، بیفزاید.

icons
قوانین اتاق

قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران

icons
تقدیرنامه ها

عکس های شاخه تقدیرنامه ها