اخبار آموزش ، پژوهش و توانمندسازی

نوزدهمین دوره باشگاه مدیران و مشاوران در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد

نوزدهمین دوره باشگاه مدیران و مشاوران در اتاق بازرگانی اصفهان همراه با جلسه تخصصی انتقال تجربه ورشکستگی و رفع بحران آن در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد .
چهارشنبه دوم خرداد 1397

کارگاه آموزشی اصول حمل دریایی برای بازرگانان

کارگاه آموزشی اصول حمل دریایی برای بازرگانان در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان برگزار شد.
چهارشنبه دوم خرداد 1397

برگزاری کارگاه آشنایی با فرایندهای مدیریت ادعا در پروژه ها

کارگاه آموزشی آشنایی با فرایندهای مدیریت ادعا در پروژه ها در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان برگزار شد.
چهارشنبه دوم خرداد 1397

رییس کمیسیون آموزش اتاق بازرگانی اصفهان:
دانشگاه ها و مراکز آموزشی کشور دغدغه تربیت نیروی کار زبده داشته باشند

در سی امین جلسه کمیسیون آموزش، پژوهش و توانمندسازی –اولین جلسه در سال 97- اتاق بازرگانی اصفهان بر لزوم تعامل هر چه بیشتر دانشگاه ها و مراکز آموزشی کشور با صنعت و تربیت نیروی انسانی کارآمد تاکید شد.
پنجشنبه سیزدهم ارديبهشت 1397

هجدهمین دوره باشگاه مدیران و مشاوران در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد

هجدهمین دوره باشگاه مدیران و مشاوران در اتاق بازرگانی اصفهان همراه با جلسه تخصصی انتقال تجربه ورشکستگی و رفع بحران آن در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد .
دوشنبه دهم ارديبهشت 1397