اخبار آموزش ، پژوهش و توانمندسازی

رييس كميسيون آموزش اتاق بازرگاني اصفهان:
كشاني: در هر سال بيش از يكصد دوره آموزشي برگزار كرده ايم

در اولین جلسه دوره آموزشی رییس دفتری مرکز توسعه سرمایه انسانی اتاق بازرگانی اصفهان (متسا) که با حضور رییس مرکز، اعضاء کمیته علمی و پذیرفته شدگان دوره برگزارشد، توسعه دانش و مهارت مبنای آموزش های متسا عنوان شد.
يکشنبه بیست و هشتم بهمن 1397

یک مدرس بازاریابی:
تحقیق بازار بین المللی یکی از ابزارهای مهم حضور در این بازارهاست

همایش بازاریابی و فروش در بازارهای بین المللی در سالن همایش های بین المللی اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد.
پنجشنبه یازدهم بهمن 1397

با حضور پروفسور سیچی فوجیتا ؛
همایش آموزشی بهبود مستمر (کایزن) در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد

همایش آموزشی بهبود مستمر (کایزن) با حضور پروفسور سیچی فوجیتا ( Seiichi Fujita) استاد اقتصاد دانشگاه واسادی ژاپن در سالن همایش های بین المللی تاق بازرگانی اصفهان برگزار شد.
سه شنبه نهم بهمن 1397

رييس كميسيون آموزش اتاق بازرگاني اصفهان؛
کشانی:جايگاه نخست آموزش و پژوهش اتاق بازرگاني اصفهان در بين اتاق هاي بازرگاني سراسر كشور

رییس کمیسیون آموزش ،پژوهش و توانمندسازی اتاق بازرگانی اصفهان گفت: ١١٨ کارگاه و ٥٤ همايش آموزشي توسطكميسيون آموزش اتاق بازرگانی اصفهان برنامه ريزي و اجراء گرديده و براي چهارمين سال متوالي ، جايگاه نخست آموزش و پژوهش بين اتاق هاي بازرگاني سراسر كشور به اتاق اصفهان اختصاص يافته است.
سه شنبه نهم بهمن 1397

با حضور پروفسور سیچی فوجیتا ؛
همایش آموزشی بهبود مستمر (کایزن) در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد

همایش آموزشی بهبود مستمر (کایزن) با حضور پروفسور سیچی فوجیتا ( Seiichi Fujita) استاد اقتصاد دانشگاه واسادی ژاپن در سالن همایش های بین المللی تاق بازرگانی اصفهان برگزار شد.
جمعه بیست و هشتم دي 1397