اخبار کمیسیون کشاورزی،آب و محیط زیست

قلمکاری مطرح کرد
ضرورت بازنگری در بارگذاری‌های جدید بر حوضه آب‌ریز زاینده‌رود

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی اصفهان گفت: شرایط اقتصادی و زیست محیطی امروز کشور ایجاب می‌کند تا با قید فوریت سیاست های خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی، برنامه ملی توسعه ۵۰۰ هزار هکتاری باغات دیم در اراضی شیب دار و بارگذاری های جدید بر حوضه آبریز زاینده رود مورد بازنگری قرار گیرد.
1397/12/01

رييس كميسيون كشاورزي اتاق بازرگاني اصفهان؛
قلمكاري: در ٤ سال گذشته ٨ طرح تخصصي براي كشاورزي استان اصفهان تدوين شده است

نشست کمیسیون هاي کشاورزی،آب و محیط زیست اتاق بازرگانی اصفهان با حضور رییس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی و رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگاني ایران برگزار شد.
1397/11/28

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی اصفهان:
قلمكاري: طرح کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی اصفهان منجر به تبدیل شدن فریدن به منطقه ویژه

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی اصفهان گفت:طرح تبدیل شدن منطقه فریدن به منطقه ویژه اقتصادی در شهریورماه سال ٩٧ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و بستر لازم برای اجرایی شدن منطقه ویژه اقتصادی تولید، فرآوری و تجارت کربوهیدرات های گیاهی فراهم شد.
1397/11/25

دكتر حميدرضا قلمكاري- فعال اقتصادي
تحقق امنیت غذایی،حفظ محیط زیست و استقلال اقتصادی در سایه کشاورزی پایدار

کشاورزی ایران سال هاست که از سه مشکل اساسی در نظام بهره برداری، مالکیت اراضی و نحوه ساماندهی تولیدات کشاورزی رنج می برد.
1397/11/21

قلمکاری: انسجام بخش های مختلف کشاورزی لازمه ی ارتقاء این صنعت است
کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی اصفهان با سازمان تعاون روستایی استان تفاهم نامه همکاری امضا کردند

رئیس کمیسیون کشاورزی ،آب و محیط زیست اتاق بازرگانی اصفهان عدم وجود وحدت رویه و نبود زنجیره ارزش در تولید محصولات کشاورزی را از مهمترین علل بروز چالش ها در این بخش دانست و افزود : با اعمال مدیریت یکپارچه و ایجاد زنجیر ارزش در حوزه کشاورزی این بخش از اقتصاد می تواند سهم بیشتری از تولید ناخالص ملی را
1397/10/17