کشاورزی و محیط زیست

با پیگیری‌های کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی اصفهان انجام شد:
امضای تفاهم‌نامه همکاری بین اتاق بازرگانی اصفهان و وزارت جهاد کشاورزی/ ضرورت راه اندازی انبارهای بورس کالاهای کشاورزی در استان

در نشست کمیسیون کشاورزی و محیط ریست اتاق بازرگانی اصفهان عنوان شد:
ایجاد و تقویت حس مسوولیت اجتماعی راهبرد اصلی حفاظت ازمحیط زیست استان اصفهان

در نخستین جلسه کمیسیون کشاورزی و محیط زیست مطرح شد:
ارتقاء GDP استان در حوزه کشاورزی یکی از مهم ترین اهداف کمیسیون کشاورزی دوره نهم