کمیسیون انرژی و صنایع پالایش و پتروشیمی

در ششمین جلسه کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی اصفهان مطرح شد:
آغاز عملیات اجرایی استقرار سامانه های خورشیدی 100 کیلو واتی در 10 واحد صنعتی / برگزاری وبینار دستورالعمل نحوه جبران ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان های ریالی فاقد تعدیل

آغاز فعالیت دفتر انرژی های تجدیدپذیر اتاق بازرگانی اصفهان

در چهارمین جلسه کمیسیون انرژی، صنایع پالایشی و پتروشیمی تاکید شد:
ضرورت بهینه سازی مصرف انرژی در مصارف صنعتی

درسومین جلسه کمیسیون انرژی، صنایع پالایشی و پتروشیمی عنوان شد:
تلاش اتاق اصفهان برای تسهیل روند ورود فعالان اقتصادی استان به مباحث پیمانکاری

دردومین جلسه کمیسیون انرژی، صنایع پالایشی و پتروشیمی تاکید شد:
ضرورت بهره مندی از ظرفیت های ویژه اصفهان در توسعه انرژیهای خورشیدی

در نخستین جلسه کمیسیون صنایع و کمیسیون انرژی،صنایع پالایشی و پتروشیمی اتاق بازرگانی
بخش نامه های متناقض عامل فرصت سوزی صادرات است/ سامانه نیاز با هدف معرفی توانمندی های تولید داخل راه اندازی می شود