مطالب گردشگری و برند

دراولین جلسه کمیسیون گردشگری و برند اتاق بازرگانی اصفهان تاکید شد:
ضرورت ایجاد اورژانس گردشگری و صنایع دستی در اصفهان

در نشست بررسی برند گردشگری استان اصفهان اعلام شد:
مشارکت صدا و سیما در اجرای بزرگ ترین کمپین داخلی و بین المللی تبلیغاتی تاریخ اصفهان با محوریت برند گردشگری