شورای گفت و گو دولت و بخش خصوصی

در نشست آشنایی با پروتکل‌های بهداشتی سفر، ویژه فعالان صنعت گردشگری تاکید شد:
در حال حاضر، مهم‌ترین راه انتشار ویروس کرونا، انتقال از طریق هواست

در نشست هم اندیشی تشکل های حرفه ای گردشگری استان اصفهان تاکید شد:
هم افزایی فعالان حوزه گردشگری با تشکیل کانون گردشگری استان اصفهان

مشاورعالی رئیس اتاق بازرگانی اصفهان خبر داد:
اعطای برند اصفهان به واحدهای صنفی نمونه

-
اتاق بازرگانی اصفهان میزبان هیات گردشگری لهستانی

در اتاق بازرگانی اصفهان تشکیل شد:
نشستی برای معرفی ظرفیت های گردشگری ایران به تورگردانان چینی

در سومین جلسه کمیسیون گردشگری و برند اتاق بازرگانی اصفهان عنوان شد:
ضرورت برنامه ریزی برای افزایش گردشگری سلامت و فرهنگی در اصفهان