مطالب گردشگری و برند

در نشست کمیسیون گردشگری، صنایع دستی و فرش مطرح شد:
آمادگی اتاق بازرگانی اصفهان برای ارائه بسته‌های پیشنهادی حوزه گردشگری به مجلس شورای اسلامی

درنشست مشترک جمعی از پیشکسوتان وفعالان حوزه صنایع دستی و مدیرکل بازرگانی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی عنوان شد:
تزریق بودجه مهم‌ترین نیاز صنایع دستی اصفهان

معاون وزیرگردشگری درمراسم رونمایی از داستان های ناگفته اصفهان :
اقدامات اتاق بازرگانی اصفهان در حوزه گردشگری به عنوان الگویی موفق در سطح کشورمورد توجه قرارگیرد

استانداراصفهان درمراسم رونمایی ازویدئوهای داستان‌‌های ناگفته اصفهان تاکید کرد:
نقش مهم داستان‌های ناگفته در بازشناسی هویت اصفهان

در نشست کمیسیون گردشگری،صنایع دستی و فرش بررسی شد:
ارتقاءزیرساخت‌های گردشگری در حوزه حمل و نقل هوایی

در هشتمین جلسه کمیسیون گردشگری، صنایع دستی و فرش اتاق بازرگانی اصفهان عنوان شد:
تغییر تعرفه تاسیسات گردشگری ضربه مهلکی بر صنعت گردشگری استان اصفهان