مطالب گردشگری و برند

در نشست بررسی برند گردشگری استان اصفهان اعلام شد:
مشارکت صدا و سیما در اجرای بزرگ ترین کمپین داخلی و بین المللی تبلیغاتی تاریخ اصفهان با محوریت برند گردشگری