مطالب گردشگری و برند

جلسه شورای همکاری های گردشگری-فرهنگی مؤسسه فرهنگی اکو و استان اصفهان
هم افزایی برای توسعه گردشگری فرهنگی در اصفهان

هم اندیشی برای احیای گردشگری اصفهان

به مناسبت روز جهانی جهانگردی برگزار شد:
وبینارهایی برای شناخت و توسعه اگروتوریسم

تصویب چهار کمیته در ستاد احیای گردشگری استان اصفهان

مشاور عالی رئیس اتاق بازرگانی اصفهان:
خسارت 210 میلیون دلاری کرونا، نشان دهنده ضعف اقتصاد گردشگری ایران است

در نشست آشنایی با پروتکل‌های بهداشتی سفر، ویژه فعالان صنعت گردشگری تاکید شد:
در حال حاضر، مهم‌ترین راه انتشار ویروس کرونا، انتقال از طریق هواست