مطالب مسئولیت های اجتماعی و تشکل ها

در راستای مسئولیت اجتماعی اتاق بازرگانی اصفهان انجام شد
تهیه و توزیع بیش از 5هزاربسته معیشتی

در نشست کمیسیون مسئولیت‌های اجتماعی اتاق بازرگانی اصفهان بررسی شد:
پیوند ظرفیت‌های بخش خصوصی و دولتی برای اشتغالزایی در مناطق محروم

در راستای فعاليت هاي اتاق بازرگانی اصفهان در حوزه مسئولیت اجتماعی صورت پذیرفت:
خرید 200دستگاه رایانه برای تجهیز مراکز واکسیناسیون اصفهان

رئیس اتاق بازرگانی اصفهان عنوان نمود:
شاکله بورس را حضور غالب شرکت‌های دولتی و خصولتی تشکیل می دهد که دلیل اصلی بحران کنونی در بازار سرمایه است

رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع قیر و بسته بندی فرآورده های نفتی استان اصفهان:
مباحث مالیاتی به دغدغه صنایع و تولیدکنندگان استان تبدیل شده است

در وبینار «مسئولیت اجتماعی بانگاه مهدی یاوری» عنوان شد:
لازمه آمادگی برای زیستن در جامعه مهدوی، ایفای نقش درحوزه مسئولیت اجتماعی است