مطالب مسئولیت های اجتماعی و تشکل ها

مسعود گلشیرازی:
لزوم قانون گذاری در تخصیص بخشی از درآمد به حوزه مسئولیت اجتماعی /بنگاه‌های اقتصادی دولتی و خصولتی درانجام مسئولیت‌های اجتماعی خود در بحران کرونا تعلل نکنند

درهفدهمین جلسه هیات نمایندگان دوره نهم اتاق بازرگانی اصفهان صورت گرفت:
قدردانی رئیس دانشگاه علوم پزشکی از پیشگامی اتاق بازرگانی اصفهان در حمایت از کادر درمان/ مشارکت اتاق بازرگانی در تهیه واکسن کرونا

با سرمایه گذاری شهرداری و اتاق بازرگانی اصفهان؛
نمایشگاه بین المللی اصفهان آبان ماه امسال بهره برداری می شود

در وبینار « دانش مالی و نهایی کردن بازار سرمایه در جامعه» عنوان شد:
شرایط ناپایدار بورس اقتصاد کشور را آسیب پذیر و مردم را دلسرد می کند/ قوانین و دستورالعمل ها متناسب با انقلاب سرمایه گذاری بازنگری شود

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان:
فرهنگ سازی؛ مهم ترین راهکار کاهش وقوع جرم در کشور است

حمایت اتاق بازرگانی اصفهان در راستای محرومیت زدایی از منطقه بنت سیستان و بلوچستان