مطالب مسئولیت های اجتماعی و تشکل ها

رئیس اتاق بازرگانی اصفهان تاکید کرد:
حمایت اتاق بازرگانی اصفهان از انجمن ها برای تاب آوری بیشتر در عصرکرونای صنعتی

مسعود گلشیرازی تاکید کرد:
ضرورت آمادگی بنگاه های اقتصادی برای عصرکرونای صنعتی/کرونا جهش صنعتی جهان را ده سال جلو انداخت

با تلاش خیّران و هماهنگی اتاق بازرگانی اصفهان
اجرای طرح جامع توزیع بسته حمایتی ویژه خانواده‌های نیازمند شهر اصفهان

توسط کمیته مشترک اتاق بازرگانی و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان صورت گرفت:
توزیع بیش از هزار بسته تشویقی بین کادر درمانی بیمارستان های درگیر کرونا

تامین اقلام مورد نیاز مقابله با کرونا ویروس توسط اعضای اتاق بازرگانی اصفهان

مشارکت در تامین تجهیزات مقابله با ویروس کرونا توسط اتاق بازرگانی اصفهان