مطالب مسئولیت های اجتماعی و تشکل ها

در کمیسیون مسئولیت‌های اجتماعی اتاق بازرگانی اصفهان مطرح شد:
ضرورت ایجاد شبکه مهارت آموزی زنان سرپرست خانواده استان اصفهان

به همت کمیسیون مسئولیت های اجتماعی و تشکل های اتاق بازرگانی اصفهان ایجاد شد:
«خشت به خشت» کمپینی برای کمک به سیل زدگان سیستان و بلوچستان

درنشست تخصصی بررسی مفاهیم و سرفصل های بورس و بازار سرمایه عنوان شد:
ظرفیت های مناسب بازار بورس برای سرمایه گذاری فعالان اقتصادی

در سومین جلسه کمیسیون مسئولیت اجتماعی و تشکل های اتاق بازرگانی اصفهان عنوان شد:
ضروت اقدامات زیربنایی کمیسیون مسئولیت های اجتماعی در تربیت نیروی انسانی کارآمد

در نشست اتاق بازرگانی اصفهان با هیات رئیسه دانشگاه اصفهان تاکید شد:
نقش موثر تعامل صنعت و دانشگاه در تربیت نیروی انسانی خلاق و کارآفرین

درهمایش بررسی تحلیلی بورس اوراق بهادار عنوان شد:
راه اندازی میز بازار سرمایه در اتاق بازرگانی اصفهان/ بورس ایران در آینده ظرفیت رشد بیشتری دارد